Nieuws | Wijziging IOV Noord-Brabant

Wijziging IOV Noord-Brabant

Op 20 maart 2023 heeft de provincie Noord-Brabant de vastgestelde wijziging van de IOV bekend gemaakt. Dit houdt in dat per 1 juli 2024 op bedrijfsniveau aan strengere emissie-eisen moet worden voldaan óf elke verouderde stal (van 15 of 20 jaar) moet afzonderlijk zijn aangepast en aan de eisen voldoen. In dit artikel nemen we de wijzigingen met je door.

Verschuiven datum

De wijziging van de IOV heeft met name betrekking op het verschuiven van de datum waarop verouderde stalsystemen moeten voldoen aan de eisen voor emissiereductie. De datum wordt verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. De tijdvakken in bijlage 2 met maximale emissiewaarden zijn aangepast aan het verschuiven van de datum naar 1 juli 2024.  

Minder dieren
Daarnaast is er een mogelijkheid opgenomen om te voldoen aan de emissie-eisen door het houden van minder dieren. Hier is wel als voorwaarde aan verbonden dat de vigerende vergunning(en) of melding (gedeeltelijk) wordt aangepast.    

Moment van indienen leidend
De datum waarop het recht blijft gelden dat ‘het moment van indienen van de vergunningaanvraag van toepassing is’ wordt verschoven naar 1 oktober 2023. Hierbij is het goed om rekening te houden met het volgende:   

Emissie-eisen voor aanvragen ingediend vóór 1 oktober 2023, kunnen minder streng zijn dan de emissie-eisen voor aanvragen die ná 1 oktober 2023 worden ingediend. De provincie zegt toe dat aanvragen ingediend vóór 1 oktober 2023 worden afgehandeld op basis van de emissie-eisen die gelden op het moment van indienen. Voor de aanvragen die na 1 oktober 2023 worden ingediend gelden de eisen welke gelden op het moment van besluitnemen. De provincie kan geen garantie geven dat ingediende aanvragen worden afgewerkt vóór 1 juli 2024 (als de nieuwe emissie-eisen gaan gelden). Wel zijn ze coulant met handhaving als aangetoond kan worden dat aanvragen tijdig zijn ingediend.

Vergunningverlening stilgelegd
Begin maart heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming tijdelijk stil ligt. Een zelfde bericht bereikte ons vanuit de Brabantse omgevingsdiensten. Vanwege grote onduidelijkheden rondom stikstof, en de Rav worden aanvragen waarin het stikstofaspect een onderdeel is, even niet beoordeeld. Maar wat kan er dan wel? In ons artikel Vergunningverlening in Noord-Brabant: Wat kan wel? praten wij je bij over de ontwikkelingen in Noord-Brabant.   

Heb je vragen over de maximale emissie-waarden van de IOV? Of wil je graag weten wat dit voor jouw bedrijf zal betekenen? Neem gerust contact op met een van onze medewerkers. Samen brengen wij jouw bedrijfssituatie in beeld, zodat het gemakkelijker is om keuzes te maken. Wellicht dat de uitkomst van de provinciale verkiezingen nog gevolgen gaat krijgen voor de inwerkingtreding van de strengere emissie-eisen omtrent de IOV.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Nieuws | Vergunningverlening in Noord-Brabant: Wat kan wel?

Begin maart heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming stil ligt. Een zelfde bericht bereikte ons vanuit de Brabantse omgeving...

Lees verder »

Nieuws | HAS Intensief Bedrijvenmarkt

Op 22 maart 2022 werd door de HAS Hogeschool in Den Bosch een Bedrijvenmarkt georganiseerd. Onze collega’s Aniek, Karen en Bart waren aanwezig en spraken met geïnteresseerden studenten over onze werkz...

Lees verder »