Nieuws | Wijziging Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Afgelopen dinsdag heeft GS van de provincie Noord-Brabant de wijziging van de Interim omgevingsverordening (IOV) in concept vastgesteld. De provincie wilde hier voor de vakantieperiode zoveel mogelijk duidelijkheid over bieden. Daarom hield de provincie hier voor de adviseurs van agrarische bedrijven vandaag een online informatiebijeenkomst over. Wij waren erbij!

IOV ter inzage

Vanaf volgende week dinsdag (14 juli) ligt de wijziging van de IOV ter inzage voor inspraak. Aan de hand van een strakke planning verwacht de provincie dat de gewijzigde IOV op 27 november door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Maar wat betekent de wijziging van de IOV? We nemen de gevolgen van de wijzigingen kort met u door.

Wijzigingen

• De uiterste datum voor het aanpassen van verouderde stallen verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024.
• Stallen mogen op bedrijfsniveau voldoen aan de maximale emissiewaarden uit de IOV. Er blijft echter ook de mogelijkheid om op dierplaatniveau te voldoen aan de maximale emissiewaarden. Het maken van een keuze tussen deze opties is erg specifiek voor de bedrijfssituatie en zal per locatie moeten worden beoordeeld.
• Er komt meer ruimte om te kunnen voldoen aan de maximale emissiewaarden door gebruik te maken van voer- en managementmaatregelen. Verder zal de provincie het toepassen van brongerichte maatregelen stimuleren. Door toepassing van meer weidegang kan het reductiepercentage van ammoniakemissie tot 20 a 30% oplopen.

Vergunningaanvraag

De datum voor wanneer de aanvraag moet worden ingediend komt te vervallen. De provincie legt de verantwoordelijkheid voor het regelen van de benodigde vergunningen bij de ondernemer. In bepaalde gevallen kan het gunstig zijn om de aanvraag al vóór 2023 in te dienen. Het moment van indienen van de aanvraag is namelijk bepalend voor de van toepassing zijnde maximale emissiewaarden. Met het in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2022) zal dit systeem wijzigen. Dan wordt het moment van besluitvorming bepalend voor de van toepassing zijnde maximale emissiewaarden. De provincie Noord-Brabant stelt deze nieuwe manier van werken uit tot 1 januari 2023.

Wij adviseren u tijdig te starten met uw planvorming en vergunningprocedures. Op deze manier kunnen teleurstellingen door grote drukte bij adviseurs en bevoegd gezag worden voorkomen. Wilt u weten welke gevolgen de IOV heeft voor uw specifieke bedrijfssituatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs van de afdeling bedrijfsontwikkeling.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Nieuws | Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (Lbv)

Ben je veehouder en overweeg je te stoppen? Dan biedt deze nieuwe regeling wellicht mogelijkheden. De verwachting is dat half februari 2022 de concept regeling wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met ingang van 28 oktober 2021 is het voorontwerp van dit plan vo...

Lees verder »