Nieuws | Wijziging Beheerplan Peelvenen: reageren kan tot 6 juli a.s.!

 Op 23 mei jl. maakten de Provincies Noord-Brabant en Limburg bekend dat zij voornemens zijn het beheerplan Peelvenen aan te passen. De bekendmaking voor het wijzigen van het beheerplan deed een hoop stof opwaaien. Wij praten je graag bij over de mogelijkheden om te reageren.

Vervallen vrijstelling onttrekken grondwater

In het nieuwe beheerplan komt de vrijstelling voor het onttrekken van grondwater te vervallen. Het plan kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van bedrijven die gevestigd zijn in en rond de bufferzones en afhankelijk zijn van het onttrekken van grondwater. Wij ontvingen hierover veel vragen:

• Mag er nu niet meer worden beregend?
• Moeten er nu vergunningen worden aangevraagd?
• Waar precies liggen de bufferzones?

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 juni a.s. organiseren de provincies Limburg en Noord-Brabant een inloopinformatiebijeenkomst over de aanpassing van het Natura 2000 beheerplan. Daarnaast is het mogelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit.

Zienswijze indienen

Het ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ligt van 25 mei tot en met 6 juli a.s. ter inzage. In deze periode is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Dit is een belangrijk moment. De provincie moet de belangen van belanghebbenden meenemen in de besluitvorming. Wij kunnen helpen bij het indienen van een zienswijze. Na de behandeling van de ingediende zienswijzen wordt in het najaar het definitieve besluit genomen. Het beheerplan is dan definitief.

Maak je je ook zorgen over de gevolgen van het beheerplan voor je bedrijf? Neem gerust contact op met onze collega Tjerk Verscharen, dan bekijken we samen de mogelijkheden tot het indienen van een zienswijze.      

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Tjerk Verscharen Algemeen directeur Meer over Tjerk

Delen

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »