Nieuws | Toekomstperspectief voor varkenshouders met biologisch combiwassers

Varkenshouders met biologische combiwassers, hebben vanaf 20 juli 2018 te maken gekregen met nieuwe geurnormen. De geurreductie is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewijzigd van 85% naar 45%. Dit is voort gekomen uit een onderzoek, dat op enkele bedrijven is uitgevoerd. Voor veel bedrijven heeft de wijziging van de normen, een overbelasting op geurgevoelige objecten (zoals woningen in de omgeving) als gevolg. Dit terwijl de varkenshouders juist geïnvesteerd hebben in luchtwassers om de geurhinder op de omgeving te minimaliseren. Hierdoor worden varkenshouders beperkt bij eventuele uitbreiding en/of wijziging van het bedrijf.

Voor de varkenshouders die biologische combiwassers vergund hebben, verandert er niets aan de vergunde situatie. Bij een nieuwe geurberekening wordt zowel bij de vergunde, als aangevraagde situatie uitgegaan van de 45% geurreductie. Waar een luchtwasser eerst met de 85% geurreductie voldeed aan de norm, zal deze in een nieuwe berekening, met 45% geurreductie in veel gevallen niet meer voldoen aan de norm.

Aanvraag nieuwe omgevingsvergunning

Bij een nieuwe aanvraag kunnen geur reducerende maatregelen (bijvoorbeeld het omzetten van een traditioneel systeem naar een emissiearm systeem) worden genomen om een afwijkende geurnorm vast te stellen. Indien uw bedrijf overbelast is, kan hiervoor de 50/50 regeling worden toegepast. Bij de 50/50 regeling wordt de vergunde situatie, in combinatie met de (beoogde) geur reducerende maatregelen berekend. Door deze resultaten met de resultaten van de vergunde situatie te middelen, wordt een afwijkende geurnorm berekend.

Kortom, door het toepassen van reducerende maatregelen, kan het bedrijf alsnog in dieraantallen toenemen (zolang de geuruitstoot afneemt). Het beoogd aantal dieren dient samen met het beoogd huisvestingsysteem aan de nieuw vastgestelde geurnorm te voldoen.

“Voldoet u nog niet aan het Besluit emissiearme huisvesting (01-01-2020) en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf?”

Wij als Bergs Advies zien dat er volop toekomst mogelijkheden zijn voor de varkenshouders. Ook de varkenshouders die geïnvesteerd hebben in een biologische combiwasser hebben nog volop mogelijkheden. De varkenshouders kunnen door extra geur reducerende maatregelen te nemen, in samenhang met het gebruik van de 50/50 regeling alsnog groeien.

Heeft u vragen over de 50/50 regeling of wilt u weten wat het toekomstperspectief voor uw bedrijf is? Wij helpen u en uw bedrijf hier graag mee vooruit.

« Terug naar het overzicht

Delen

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »

Blog | Mer: Samen naar de toekomst

Na zo’n 2 jaar van afwezigheid, wat betreft een fysieke bijeenkomst, was het op donderdag 13 oktober jl. weer zover. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de Landelijke mer-dag w...

Lees verder »