Nieuws | Studeren binnen Bergs Advies?

Gezien de snelle ontwikkelingen in de agrarische sector is het van belang dat wij, als medewerkers binnen Bergs Advies, hierin ook mee ontwikkelen om samen met onze ondernemers op een juiste manier hun ambities te kunnen blijven realiseren. De vraagstukken die hierbij horen worden namelijk steeds complexer.

Verschillende mogelijkheden voor opleidingen en trainingen

Om alle ontwikkelingen te kunnen bijbenen en ons duurzaam in te kunnen blijven zetten als bekwame adviseurs is het van belang dat één ieder zich zowel vakinhoudelijk als op het gebied van persoonlijke vaardigheden kan ontwikkelen. Vakinhoudelijke groei vindt met name plaats op de werkvloer van Bergs Advies. Ook de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden gebeurt deels intern. Een jaarlijkse terugkerende training door Paulien Hogenkamp, Agrarische coaching, is hiervan een sprekend voorbeeld. Voor beiden geldt echter dat in een aantal gevallen gerichte studie wenselijk is. Een studie die ten dienste staat van de ontwikkeling van de medewerker en die in het voordeel van het werk zal uitpakken. Zo heb ik deel mogen nemen aan de cursus “Ruimtelijke ordening”. Hierbij heb ik op een interactieve manier kennis opgedaan over het omgevingsrecht, bestemmingsplannen en het afwijken daarvan, grondbeleid, grondexploitatie en planschade. Daarnaast kwam er nog een stuk over vergunningverlening, toezicht en handhaving aan bod. Deze interessante cursus heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling tot allround adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Op deze manier ben ik steeds beter in staat om onze ondernemers te helpen en te adviseren bij de realisatie van hun ambities.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Miriam Nijssen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Miriam

Delen

Blog | Het ‘’nieuwe GLB’’ in 2024

Het is nat buiten en met een beetje geluk is het jou gelukt de gewassen van het land te halen. Anderen moeten misschien nog een deel van de aardappelen uit de grond halen.

Lees verder »

Personeel | Bergsdag 2023

Zaterdag 7 oktober was het weer zover: de jaarlijkse ‘Bergsdag’. Met ongeveer 40 personen reisden we af naar Eindhoven, waar de organisatie allerlei leuks had bedacht.

Lees verder »