Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke Top 100 van ammoniak-bronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammoniak. Wij bekeken deze lijst en er gingen bij ons meteen alarmbellen rinkelen. Vanmorgen, 6 april 2022, namen wij contact op met het ministerie.

Gepubliceerde emissies foutief

De kilo’s ammoniak die in het overzicht staan zijn dermate hoog, dat wij ons meteen afvroegen of er zulke grote bedrijven bestaan in genoemde gemeenten. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat emissiereducerende systemen niet zijn meegenomen, terwijl deze wél worden toegepast op de bedrijven. Betreffende emissies zijn afgeleid van traditionele huisvestingsystemen en daardoor vele male hoger dan daadwerkelijk wordt uitgestoten door betreffende veehouderijen. Naar aanleiding van deze constatering namen wij meteen contact op met het ministerie.

Brief ‘Correctie bij Top 100 van ammoniakuitstoters’

De brief die vandaag omstreeks half 11 verscheen op de website van de Rijksoverheid, maar gisteren al gepubliceerd zou zijn, geeft aan dat er fouten zijn ontdekt door het ministerie. De top 100 is samengesteld met emissies uit stallen en afgeleid van generieke emissiefactoren. Deze zijn dus niet specifiek afgeleid van de bedrijfslocaties en komen alles behalve overeen met de werkelijke situatie. Daardoor komen er bedrijven op de lijst te staan, die hier niet op horen te staan. Kortom, de lijst geeft een verkeerd beeld van de uitstoot van ammoniak door de veehouderij.

Blamage

Wij vinden deze fouten een grote blamage en dit legt wat ons betreft de zoveelste bom onder het gehele stikstofbeleid. Wat zijn de daadwerkelijke cijfers? Krijgen we een rectificatie van deze lijst? En is deze wél betrouwbaar? De brief die vandaag is gepubliceerd geeft aan dat de cijfers gecorrigeerd gaan worden op korte termijn. Op welke basis dit gebeurt, is vooralsnog onduidelijk.

Inmiddels hebben wij sterk onze twijfels over de cijfers die met enige regelmaat het nieuws bereiken. De veehouderij wordt als boosdoener gepresenteerd aan de buitenwereld. Afgeleid van de informatie die we op het moment hebben, heeft het RIVM de landelijke cijfers naar onze mening meer dan 50% te hoog ingeschat. Daarmee is het emissieniveau zwaar overschat. Als het stikstofbeleid hierop is gebaseerd, staat naar ons inziens alles op losse schroeven. Er is dan veel minder aan de hand dan ons wordt voorgehouden.

Imago sector

Aangezien wij als adviesbureau hart hebben voor de sector, vinden wij het belangrijk dat cijfers correct worden gehanteerd en gepubliceerd. Alleen dán hebben we een goede basis waar we met zijn allen mee verder kunnen. Het is niet de eerste keer dat cijfers incorrect zijn, met als gevolg dat de sector hierdoor wederom in diskrediet wordt gebracht. Dit vinden wij zeer ongepast en onnodig.

Vraagtekens bij stikstofbeleid

Ondanks deze blunder vragen wij ons des temeer af wat nog de basis is van het stikstofbeleid. Is het niet opmerkelijk dat:

  • emissies als ammoniak (NH3) en stikstofdioxide (NOx) met elkaar worden vergeleken? In hoeverre mogen deze überhaupt met elkaar vergeleken worden?
  • emissies die als achtergrondgegevens worden gebruikt in AERIUS wellicht verkeerd zijn geïnterpreteerd?
  • onduidelijk onderbouwd is op welke wijze de emissie per inrichting wordt bepaald.

Wordt de veehouderij hierdoor niet nadelig beoordeeld? Onze conclusie is dat er in ieder geval geen fatsoenlijke basis is om een beleid op uit te voeren.

« Terug naar het overzicht

Delen

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »