Nieuws | POP3 subsidie voor agrarische ondernemers in Limburg

Vanaf 1 november t/m 15 december 2022 is het mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor fysieke investeringen van agrarische ondernemers in de provincie Limburg. De regeling is op grote lijnen gebaseerd op de subsidieregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’. Vanwege de grote belangstelling in deze regeling is het budget ruim 23 keer overschreden en zijn veel aanvragen afgewezen. Limburgse agrariërs krijgen met deze POP3 openstelling de gelegenheid om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen.

Budget en subsidiebedrag

In totaal is er een budget van €6.637.965 beschikbaar gesteld. Hiervan is €5.809.252 bestemd voor de investeringen uit de categorie ‘LANDBOUW’ en €828.713 voor de categorie ‘WATER’. Het subsidiepercentage bedraagt voor alle investeringen 40% van de subsidiabele kosten met een maximaal subsidiebedrag van €150.000. Voor de categorie LANDBOUW geldt een minimum subsidiebedrag van €20.000, voor water een minimum subsidiebedrag van €5.000. Er mag voor maximaal 2 investeringen subsidie aangevraagd worden; deze investeringen moeten beide in categorie LANDBOUW of categorie WATER vallen. Een combinatie van 2 investeringen uit beide categorieën is niet mogelijk.

Investeringslijst

De provincie heeft recent de investeringslijst gepubliceerd met investeringen welke in aanmerking komen voor subsidie. De lijst bevat een aantal van de investeringen van de regeling uit het Economisch Herstelfonds. Iedere investering op de lijst heeft een puntenscore toebedeeld gekregen. Deze puntenscore is van belang bij budgetoverschrijding. De investeringen met de hoogste puntenscore maken de grootste kans op subsidie. Wanneer subsidie aangevraagd wordt voor 2 investeringen zal de puntenscore gemiddeld worden.

Voorwaarden

De subsidie wordt enkel verstrekt aan landbouwers en/ of groepen van landbouwers. Bij groepen landbouwers moeten deze bedrijven wel economisch dan wel organisatorisch verbonden zijn met elkaar. Het is van belang dat nog niet gestart mag worden met het uitvoeren van de activiteit voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Het tekenen van een offerte of opdrachtbevestiging wordt ook gezien als start van de uitvoering. Na indiening mag voor eigen rekening en risico een opdracht worden aangegaan. De subsidie mag niet gecombineerd worden met subsidie uit de regeling van het Economisch Herstelfonds indien reeds is beschikt voor eenzelfde investering.

Ben je benieuwd welke investeringen op de lijst staan? Wil je weten hoe je het meeste kans maakt op een beschikking of heb je inhoudelijke vragen over de regeling? Wij zijn je graag van dienst, natuurlijk ook voor het indienen van een aanvraag. Neem hiervoor contact op met Wendy Boonen via wendy@bergsadvies.nl of Marije Riedé via marije@bergsadvies.nl.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Nieuws | Rendement van je zonnepanelen behouden

Zonnepanelen worden dag en nacht blootgesteld aan vuil uit de omgeving. Vuil en aanslag zorgen voor een verminderde lichtinval. Het schoonmaken van zonnepanelen kan financieel interessant zijn.

Lees verder »

Nieuws | Informatiemiddag voor paardenhouders

Informatieve middag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen de paardenhouderij.

Lees verder »