Nieuws | Plaatsingsruimte voor aanvoer mest

Nog plaatsingsruimte voor aanvoer van mest?

Het groeiseizoen is inmiddels halverwege en daarmee rijst de vraag hoeveel plaatsingsruimte er dit jaar nog over is voor aanvoer van dierlijke mest. Zorg dat je dit inzichtelijk hebt. Ook voor de aanvoer van bijvoorbeeld kunstmest, compost, mineralenconcentraat e.d. is het verstandig om te inventariseren hoeveel ruimte in fosfaat en stikstof er nog over is.

Extra organische mest uitrijden
Ook dit jaar geldt dat er 5 kg fosfaat uit organische mest extra mag worden uitgereden indien er minimaal 20 kg fosfaat/ha uit organische stof is aangewend. Dit kan onder andere met strorijke mest van rundvee, schapen, geiten, paarden, dikke fractie van rundvee, champost, gft compost of groencompost. De betreffende percelen dienen wel eerst gemeld te worden bij RVO.

Nieuw GLB-beleid
Langzamerhand worden de contouren rondom het nieuwe GLB-beleid 2023 steeds duidelijker. Zo is reeds bekend aan welke algemene voorwaarden (GLMC’s, randvoorwaarden) er voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor uitbetaling van GLB-gelden. Ook de voorwaarden voor de GLB-toeslag voor jonge landbouwers zijn bekend en het puntensysteem rondom de ecoregelingen krijgt steeds meer vorm.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en informeren we waar mogelijk.

Heb je vragen t.a.v. het aanvoeren van mest, wens je inzicht in de plaatsingsruimte of heb je reeds vragen over het nieuwe GLB-beleid en de impact hiervan op het bedrijf? Neem dan contact op met ons kantoor (afdeling bedrijfsmanagement) op 0475-494407.    

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Nieuws | Studiemiddagen nieuw GLB

Bergs Advies organiseert op 11, 13, 18 en 20 oktober studiemiddagen omtrent het nieuwe GLB. Het nieuwe GLB zorgt voor een veel veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Lees verder »

Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot van uitbetaling betalingsrechten

Door de aanhoudende droogte is er besloten dit jaar nog een extra mogelijkheid aan te bieden voor het aanvragen van een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling 2022. Dit is mogelijk via RVO van...

Lees verder »