Nieuws | Plaatsingsruimte voor aanvoer mest

Nog plaatsingsruimte voor aanvoer van mest?

Het groeiseizoen is inmiddels halverwege en daarmee rijst de vraag hoeveel plaatsingsruimte er dit jaar nog over is voor aanvoer van dierlijke mest. Zorg dat je dit inzichtelijk hebt. Ook voor de aanvoer van bijvoorbeeld kunstmest, compost, mineralenconcentraat e.d. is het verstandig om te inventariseren hoeveel ruimte in fosfaat en stikstof er nog over is.

Extra organische mest uitrijden
Ook dit jaar geldt dat er 5 kg fosfaat uit organische mest extra mag worden uitgereden indien er minimaal 20 kg fosfaat/ha uit organische stof is aangewend. Dit kan onder andere met strorijke mest van rundvee, schapen, geiten, paarden, dikke fractie van rundvee, champost, gft compost of groencompost. De betreffende percelen dienen wel eerst gemeld te worden bij RVO.

Nieuw GLB-beleid
Langzamerhand worden de contouren rondom het nieuwe GLB-beleid 2023 steeds duidelijker. Zo is reeds bekend aan welke algemene voorwaarden (GLMC’s, randvoorwaarden) er voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor uitbetaling van GLB-gelden. Ook de voorwaarden voor de GLB-toeslag voor jonge landbouwers zijn bekend en het puntensysteem rondom de ecoregelingen krijgt steeds meer vorm.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en informeren we waar mogelijk.

Heb je vragen t.a.v. het aanvoeren van mest, wens je inzicht in de plaatsingsruimte of heb je reeds vragen over het nieuwe GLB-beleid en de impact hiervan op het bedrijf? Neem dan contact op met ons kantoor (afdeling bedrijfsmanagement) op 0475-494407.    

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Nieuws | Hoeveel plaatsingsruimte heb je nog over? Houdt ook rekening met de vanggewassen!

Het groeiseizoen is inmiddels halverwege en de volgteelten en/of vanggewassen komen langzaamaan in beeld. Weet je hoeveel plaatsingsruimte er nog is? En waar dient qua wet-en regelgeving rekening mee...

Lees verder »

Nieuws | Mest uitrijden op vroege teelten

Vanaf dit jaar is de start van de uitrijperiode voor drijfmest op bouwland gewijzigd naar 16 maart i.p.v. 16 februari.

Lees verder »