Nieuws | Ontwerp bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ Horst aan de Maas – ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ ter inzage liggen.

Met het ‘Veegplan 2021’ wordt het bestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ uit 2017 op onderdelen geactualiseerd en aangepast. Mogelijk heeft dit gevolgen voor je bedrijf of voor de omgeving van jouw bedrijf.

De aanpassingen in het veegplan hebben hoofdzakelijk betrekking op:

  1. De sanering van een aantal varkenshouderijen. In het plan wordt de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ verwijderd. De betreffende percelen krijgen vervolgens een passende bestemming;
  2. De glastuinbouw. Twee glastuinbouwontwikkelingsgebieden, Reindonk en Veld Oostenrijk, worden herbegrensd;
  3. Particuliere initiatieven. Vier perceel gebonden initiatieven worden voorzien van een planologische regeling door middel van dit bestemmingsplan;
  4. Ambtshalve aanpassingen. In het veegplan worden enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd; deze zijn bedoeld om ‘fouten’ te herstellen.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op het bestemmingsplan liggen tot en met 9 december 2021 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden zijn van 8.00 tot 20.00 uur op maandag, en van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Als je de stukken op een ander tijdstip wil inzien, kun je contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Als je een toelichting wenst, houd dan rekening met de kantoortijden. De stukken zijn ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de site van de gemeente www.horstaandemaas.nl.

Zienswijze

Het ontwerp ligt tot en met 9 december 2021 voor iedereen ter inzage. Tot en met deze datum kun je een zienswijze indienen. Een schriftelijke reactie op het plan wordt gericht aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas, t.a.v. Team Omgeving, Postbus 6005, 5960 AA Horst (onder vermelding van: ’Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Veegplan 2021’). Voor een mondelinge reactie kun je terecht bij Team Omgeving om een afspraak te maken, tel. (077)477 97 77. Dit is mogelijk tot drie werkdagen voor de afloop van de termijn van de terinzagelegging. Het e-mailen van een zienswijze is niet mogelijk, daar dit geen rechtsgeldige correspondentie is.

Mail of bel ons

Wil je naar aanleiding van deze mail jouw situatie door ons laten beoordelen en/of een zienswijze laten opstellen, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via marco@bergsadvies.nl. Uiteraard kun je ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen naar 0475-494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Marco Kleverwal Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Marco

Delen

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »