Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

De Omgevingswet bundelt de regels voor de leefomgeving. Het gaat onder meer om regels over bouwen, water, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Maar ook het aspect gezondheid gaat een belangrijke plek krijgen in de ruimtelijke besluitvorming. Met behulp van één digitaal loket, het Omgevingsloket, zou het makkelijker moeten worden om ideeën te toetsen en ruimtelijke projecten te starten.   

De overheid verwacht dat het met de Omgevingswet eenvoudiger en gemakkelijker wordt om ruimtelijke projecten te starten. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om zelf regels te maken, maar ook om regels los te laten. Het vraagt in ieder geval om de nodige keuzes waar elke gemeente anders mee om zal gaan. Hoe het in jouw gemeente gaat? Een eenduidig antwoord is niet te geven.

Deze omvangrijke wetswijziging brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Zowel voor de gemeenten zelf, als voor jou. Ook wij kunnen nog niet alle antwoorden geven op vragen over de manier van werken onder de nieuwe Omgevingswet.

Wat wij wel weten is dat voor 1 januari 2024 er alleen nog lopende projecten en procedures afgewerkt (kunnen) worden. In die gevallen is het van belang dat vóór het eind van dit jaar een ontwerp bestemmingsplan of ontwerp besluit ter inzage wordt gelegd. Alleen dan kan de procedure nog onder de huidige wetgeving worden afgerond.

Heb jij een nieuw plan of initiatief? Dan is de kans groot dat de gemeente dit pas na 1 januari 2024 beoordeelt. Voor vragen, neem contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden en gaan we op zoek naar antwoorden.  

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Rinke Verstappen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Rinke

Delen

Nieuws | Doorkijkje naar het proces van een landschappelijke inpassing

Voor veel mensen is ‘landschappelijk inpassing’ een bekend onderwerp. Toch er zijn ook genoeg mensen die er nog nooit van hebben gehoord of wel weten dat het bestaat, maar zijn er nog nooit zelf mee i...

Lees verder »

Nieuws | Inhoud opkoopregelingen (LBV en LBV+) bekend

Op 12 juni zijn de Lbv-plus (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting) en Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie) gepubliceerd.

Lees verder »