Nieuws | MIT ZUID subsidie voor innovatieve ideeën!

Heb je een innovatief idee? Dan is het belangrijk om te onderzoeken welke sterke en zwakke punten of kansen en bedreigingen er zijn. Welke middelen zijn nodig om de innovatie te kunnen doorvoeren en wat zijn de slagingskansen?  Dit zijn belangrijke aspecten om duidelijk te hebben ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief plan. Hiervoor is de MIT ZUID subsidie opgesteld.

Subsidie voor...

Binnen het instrument ‘Haalbaarheidsprojecten’ kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van een:

  • haalbaarheidsonderzoek voor een product;
  • innovatief productieproces of
  • innovatieve dienst.

Je kunt denken aan onderzoek en analyse van het technisch en economisch potentieel van de innovatie, met als doel de besluitvorming te ondersteunen.

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele projectkosten zal bedragen, tot een maximum van €20.000 per project.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen, dient het project bij te dragen aan één of meerdere missies van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze missies zijn: Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, water & voedsel, Gezondheid & zorg, Veiligheid en/of Sleuteltechnologieën.

Streven is om aanvragen op de eerste dag van de openstelling 12 april 2022 in te dienen! Alleen subsidieaanvragen die volledig zijn, worden in behandeling genomen en getoetst op de vereisten. De subsidiemodule voor Haalbaarheidsprojecten is een populaire regeling en wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

We adviseren daarom om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen indien je de mogelijkheden van de regeling wenst te bekijken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wendy Boonen of Marije Riedé.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Nieuws | Klopt mijn WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking valt weer in de brievenbus, maar klopt deze wel? Het is verstandig om dit na te kijken. Zo voorkom je dat je honderden euro’s teveel betaald.

Lees verder »