Nieuws | Investeringssubsidie groen-economisch herstel

Vanaf 20 december is de subsidiemodule ‘investeren in groen-economisch herstel’ van het Economisch Herstelfonds geopend. Landbouwers kunnen in aanmerking komen voor 60% subsidie op maximaal 2 investeringen die op de lijst met investeringen staan. Jonge landbouwers (t/m 40 jaar bij aanvraag) kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 75% subsidie.

Waaruit bestaat de investeringssubsidie?

De investeringslijst bestaat uit 38 investeringen in de vijf volgende thema’s:

A) Precisielandbouw en Smart farming
B) Digitalisering
C) Water, droogte, verzilting
D) Duurzame bedrijfsvoering
E) Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

De algemene investeringslijst is hier te raadplegen. Hierin staat beschreven welke kosten wel/niet subsidiabel zijn.

Voorwaarden

Het is tot en met maandag 14 februari (17:00 uur) mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen. Het minimale subsidiebedrag moet €25.000 bedragen en is maximaal €150.000. Voor investeringen op de lijst met eenheidsprijzen geldt geen minimaal subsidiebedrag. Deze lijst is hier te vinden.

Belangrijke voorwaarde voor de regeling is dat er nog geen opdracht aangegaan mag zijn voor het indienen van de subsidieaanvraag. De investeringen moeten binnen 2 jaar na het afgeven van de subsidiebeschikking gerealiseerd zijn.

Belangstelling?

Heb je belangstelling en denk je dat jouw investering in aanmerking komt? Of heb je hulp nodig bij het indienen van een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met Wendy Boonen of Marije Riedé  

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Marije Riedé Adviseur subsidies / Adviseur mestwetgeving Meer over Marije

Delen

Nieuws | POP3 subsidie voor agrarische ondernemers in Limburg

Vanaf 1 november t/m 15 december 2022 is het mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor fysieke investeringen van agrarische ondernemers in de provincie Limburg.

Lees verder »

Nieuws | Rendement van je zonnepanelen behouden

Zonnepanelen worden dag en nacht blootgesteld aan vuil uit de omgeving. Vuil en aanslag zorgen voor een verminderde lichtinval. Het schoonmaken van zonnepanelen kan financieel interessant zijn.

Lees verder »