Nieuws | Investeringsregeling POP3+ 2022

Na de grote belangstelling in de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ van afgelopen jaar volgt dit jaar opnieuw een investeringsregeling, namelijk ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’. Van 1 december 2022 t/m 31 januari 2023 17:00 uur is het mogelijk subsidie aan te vragen voor investeringen om het agrarische bedrijf duurzamer te maken of te moderniseren.

Investeringslijst

Op de website van de RVO staat de investeringslijst gepubliceerd. Er kan subsidie aangevraagd worden voor 26 investeringen onderverdeeld in vijf categorieën:

A. Precisielandbouw en Smart Farming
B. Digitalisering
C. Water, droogte, verzilting
D. Duurzame bedrijfsvoering
E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Het is mogelijk om voor maximaal twee investeringen subsidie aan te vragen. Dit mogen twee investeringen in dezelfde categorie of in verschillende categorieën zijn. Iedere investering heeft een puntentelling toebedeeld gekregen welke van belang is bij het toekennen van de subsidie bij budgetoverschrijding. De hoogste puntentellingen maken de meeste kans op een beschikking.

Budget en subsidiebedrag

Voor de openstelling is, verdeeld over de vijf investeringscategorieën, een budget van € 14 miljoen beschikbaar. Dit komt neer op € 2,8 miljoen per categorie. Het subsidiepercentage bedraagt 40% en het minimaal aan te vragen subsidiebedrag dient € 20.000 te zijn (dus een investering van minimaal € 50.000). Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 150.000.

Voorwaarden

  • De subsidie is enkel beschikbaar gesteld voor actieve landbouwers.
  • Er mag pas opdracht worden gegeven aan de leverancier na het indienen van de subsidieaanvraag. Na indiening mag voor eigen rekening en risico een opdracht worden aangegaan.
  • De subsidie geldt alleen voor nieuwe machines (dus geen tweedehands).
  • Het mag geen vervangingsinvestering zijn.


Ben je benieuwd welke investeringen op de lijst staan? Wil je weten hoe je het meeste kans maakt op een beschikking of heb je inhoudelijke vragen over de regeling? Wij zijn je graag van dienst, natuurlijk ook voor het indienen van een aanvraag. Neem hiervoor contact op met Marije Riedé door te mailen naar: marije@bergsadvies.nl of door telefonisch contact op te nemen met ons kantoor: 0475 494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Marije Riedé Adviseur subsidies Meer over Marije

Delen

Nieuws | Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf 1 september t/m 29 september 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren.

Lees verder »

Nieuws | Klopt mijn WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking valt weer in de brievenbus, maar klopt deze wel? Het is verstandig om dit na te kijken. Zo voorkom je dat je honderden euro’s teveel betaald.

Lees verder »