Nieuws | GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders met grond

 1. Vanwege de Oekraïne-crisis heeft de Europese commissie besloten om de Europese landbouwcrisisreserve te activeren. Voor Nederlandse varkens- en pluimveehouders met grond is er ruim 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit komt neer op € 2.700 per varkens- of pluimveehouder. In dit artikel beschrijven we aan welke voorwaarden je moet voldoen om deze steun te ontvangen.

  De voorwaarden:

  1. Het bedrijf heeft minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee.
   De eerste voorwaarde wordt bepaald op basis van het aantal opgegeven varkens of pluimvee op 1 april 2022 of het gemiddeld aantal in 2021 dat is ingediend in de Gecombineerde Opgave 2022.
  2. Er is aanspraak op uitbetaling van rechtstreekse betaling voor minimaal € 500,-.
   De drempelwaarde van € 500 wil zeggen dat er minimaal 1,5 hectare subsidiabele landbouwgrond is aangevraagd in 2021.
  3. De uitbetaling van betalingsrechten is tijdig aangevraagd met de Gecombineerde Opgave 2022.
  4. Het bedrijf heeft voldaan aan de vergroeningseisen.
   De vierde voorwaarde, voldoet aan de vergroeningseisen, betekent dat er wordt voldaan aan de gewasdiversificatie en de invulling van 5% ecologisch aandachtsgebied.

  RVO selecteert de bedrijven op basis van de ingediende Gecombineerde Opgave 2022. Bedrijven die de onderneming staken door middel van een stoppersregeling worden uitgesloten van de extra betaling. Er hoeft geen aanvraag ingediend te worden voor het steunbedrag; RVO betaalt het bedrag van € 2.700 voor 30 september 2022 uit.

« Terug naar het overzicht

Delen

Nieuws | Gecombineerde opgave 2022

Op 1 maart is het startschot gegeven voor de Gecombineerde Opgave 2022. Dat betekent dat wij ook weer gestart zijn met het inplannen van afspraken. Als ondernemer heb je tot en met 15 mei de tijd om d...

Lees verder »

Blog | De realiteit van de geschatte mestvoorraad

Het doorgeven van de eindvoorraad mest; slechts een administratieve handeling van een veehouder. Toch kunnen de consequenties van de ingevulde gegevens aanzienlijk zijn.

Lees verder »