Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot van uitbetaling betalingsrechten

Door de aanhoudende droogte is er besloten om dit jaar nog een extra mogelijkheid aan te bieden voor het aanvragen van een voorschot op de basis- en vergroeningsbetaling 2022. Dit voorschot kan van 5 t/m 26 september via RVO worden aangevraagd. Het gaat om een voorschot van € 270,- per hectare met betalingsrecht. Let op: deze extra openstelling is alléén voor bedrijven die in juni nog geen voorschot toegekend hebben gekregen.

Voorwaarden

Als ondernemer dien je:

  • Uitbetaling van basis - en vergroeningsbetaling te hebben aangevraagd in de Gecombineerde Opgave 2022.
  • Betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond ter beschikking te hebben.
  • Recht te hebben op een voorschotbedrag van minimaal €400,-
  • Te voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.

De eerste twee voorwaarden spreken voor zich. De derde, een minimaal voorschotbedrag van €400,- lichten we graag nader toe. Als ondernemer dien je namelijk minimaal 1,5 hectare subsidiabele landbouwgrond en betalingsrechten tot je beschikking te hebben op 15 mei 2022.

Ook de vierde voorwaarde lichten we even toe. De de-minimissteun bevat het financieel voordeel dat is behaald door deze vervroegde uitbetaling. RVO hanteert hierbij een rentevoordeel van 4% op jaarbasis. De volgende voorwaarde is hierbij van toepassing:

Over een periode van drie belastingjaren mag de de-minimissteun maximaal € 20.000,- bedragen (het gaat nu dus over de belastingjaren 2020, 2021, 2022).

Het kan zijn dat je de afgelopen drie jaren al eerder subsidies hebt ontvangen die behoren tot de de-minimissteun. Hiervoor heb je altijd een de-minimisverklaring moeten ondertekenen. Je ondertekent voor de uitbetaling van het voorschot een verklaring dat de drempel van € 20.000,- niet overschreden wordt.

Voorbeeld

Als je 40 subsidiabele hectares hebt opgegeven in de Gecombineerde Opgave én de beschikking hebt over 40 betalingsrechten, kan er 40 x € 270 = € 10.800,- vervroegd uitbetaald worden. Het rentevoordeel bedraagt 4% voor het verkrijgen van dit voorschot, een half jaar eerder dan normaal. De de-minimissteun voor dit voorschot bedraagt dus 40 x € 270 = € 10.800,- x 4% = € 432,-. Deze rente hoef je overigens niet terug te betalen.

Beslisbrief

De beslisbrief met het oordeel ontvang je eind september of in oktober 2022. Hierin staat of het voorschot wel of niet toegekend wordt. Kom je in aanmerking voor het ontvangen van een voorschot? Dan gaat RVO meteen over tot uitbetaling.

De uitbetaling van het overige bedrag is vanaf december 2022. Dit is het totaalbedrag van de basis- en vergroeningspremie minus het eventueel uitbetaalde voorschot.

Voldoe je aan de voorwaarden en wens je een voorschot te ontvangen op de uitbetaling of je een andere vraag? Neem dan contact op met onze collega Aniek Knoors via 06 - 8248 5013 of mail naar aniek@bergsadvies.nl

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Imke Driessen Adviseur mestwetgeving Meer over Imke

Delen

Nieuws | Voorschot van uitbetaling betalingsrechten ontvangen? Meld je aan!

Net als voorgaande jaren kan er dit jaar een voorschot aangevraagd worden van de basis- en vergroeningsbetaling 2022. Dit is mogelijk bij RVO van 7 juni tot en met 28 juni a.s. en gaat om een voorscho...

Lees verder »

Nieuws | Alsnog mais telen op zand? Let op!

We krijgen signalen van verschillende ondernemers die meer mais willen telen in verband met het conflict in Oekraïne. Wij hebben een brief opgesteld die je als ondernemer naar RVO kunt sturen in deze...

Lees verder »