Nieuws | Eind en begin

Een kaal weiland en de sloop van oude bedrijfsbebouwing. Passanten zullen denken dat dit het einde, de afsluiting is, van een agrarisch bedrijf. De komende jaren gaan immers toch veel agrarische bedrijven in Nederland stoppen. En door alle perikelen rondom de sector zal investeren toch niet meer voor de hand liggen?

De toekomst van het bedrijf dat gesloopt wordt

In dit specifieke geval is de sloop van oude bedrijfsbebouwing op de Peelweg in Ysselsteyn zowel een eind als een nieuw begin. En de conclusie dat dit het einde is van een agrarisch bedrijf is ook (deels) terecht. Op dit moment wordt hard gewerkt om het voormalige melkvee en varkensbedrijf volledig te slopen. Het weiland zal dan ook niet langer meer gebruikt worden voor beweiding van melkvee. In die zin is de sloop inderdaad het eindpunt van dit agrarisch bedrijf.

Wat op dit moment echter nog niet te zien is, is dat de sloop tevens letterlijk de start is van de realisatie van een heel nieuw agrarisch bedrijf. Daarbij zullen er echter geen varkens meer in de stallen zitten of koeien in de wei staan. Het komende halfjaar wordt hier hard gewerkt om een nieuw en modern pluimveebedrijf te realiseren. De voormalige melkvee- en varkensstallen maken plaats voor een pluimveestal met uitloop. En het weiland zal worden gebruikt als uitloopruimte voor de leghennen van het bedrijf.

Van sloopt tot nieuw bedrijf

De komende tijd zullen we dit project in fases belichten en jullie tevens meenemen in het hele traject dat heeft geleid tot dit punt en de uiteindelijke realisatie van het pluimveebedrijf. Want wat niet af te leiden is uit de sloop van de oude bedrijfsbebouwing, of de borden op de plek waar de stal moet komen zijn de intensieve planvorming, verschillende procedures en tijdsplanningen die hier aan vooraf zijn gegaan.

De sloop van de stallen is niet alleen voor de ondernemers een eind van het gemengd agrarisch bedrijf. Ook voor ons als Bergs Advies is het een afsluiting van een periode van 3 jaar waarin intensief met ondernemers, voormalige eigenaren, gemeente Venray, Waterschap Limburg en aannemers is samengewerkt om te komen tot dit eindresultaat. Een periode waarin nagenoeg alle facetten van begeleiding en advisering van ondernemers aan bod zijn gekomen. Beginnend bij startgesprekken met de ondernemers, oud-eigenaren en de gemeente, via een MER-aanmeldingsnotitie en een wijzigingsplan, naar een verleende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming en de omgevingsvergunningen voor de onderdelen ‘milieu’ en ‘bouwen’.

Kortom een mooi project om u te laten zien waar wij ons dagelijks mee bezig houden. En om u vanaf dit punt, dat zowel een eind als een nieuw begin is, op de hoogte te houden van de vorderingen tot en met de ingebruikname van de nieuwe stal.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Tjerk Verscharen Algemeen directeur Meer over Tjerk

Delen

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »

Nieuws | 25 km-grens voor berekenen stikstof aanvaardbaar

Het is een klein lichtpuntje in de stikstofcrisis. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de rekenafstand van 25 kilometer vanuit de bron bij individuele pr...

Lees verder »