Nieuws | Directiewijziging bij Bergs Advies

Agrarisch adviesbureau Bergs Advies BV in Heythuysen brengt de huidige vierkoppige directie terug tot twee. Tjerk Verscharen wordt algemeen directeur, Frank Bergs financieel & commercieel directeur. Beiden maken al sinds jaren deel uit van de directie.

Organisatorische aanpassing

“De agrarische sector staat voor grote uitdagingen”, motiveert oprichter en naamgever Frank Bergs de organisatorische wijzigingen. “Dat vergt van ons als adviesbureau nog meer slagvaardigheid en vraagt om een goed geborgde continuïteit.” “Bergs Advies is een gezonde en nog steeds groeiende organisatie”, vult Verscharen aan. “Deze organisatorische aanpassing zorgt ervoor dat we dat kunnen vasthouden en onze klanten nog beter van advies op maat kunnen voorzien.”

Nieuwe taken Pieter van Lier en Henk Wolters

De terugtredende directieleden Pieter van Lier en Henk Wolters blijven actief binnen het adviesbureau. Zij concentreren zich binnen Bergs Advies op kennisontwikkeling en kennisdeling, vernieuwingen en de advisering bij de meest complexe vraagstukken van agrarisch ondernemers. Als aandeelhouders blijven zij ook mede-eigenaar van de onderneming, samen met de tweehoofdige directie Verscharen/Bergs. “Pieter van Lier en ik blijven niet alleen als adviseurs maar ook als aandeelhouders verbonden aan Bergs Advies”, zegt Henk Wolters. “Zelf ga ik mij vooral bezighouden met het bedienen van complexe klanten. Daarin ligt mijn kracht.” De medewerkers van Bergs Advies zijn vrijdag 5 oktober geïnformeerd over de veranderingen. Klanten zijn persoonlijk of per brief op de hoogte gesteld. “Onze belangrijkste boodschap is dat Bergs Advies klaar is voor de toekomst”, zegt algemeen directeur Verscharen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Frank Bergs Financieel / commercieel directeur Meer over Frank

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »