Nieuws | De weg naar een toekomstbestendig bedrijf

Je stapt als jonge ondernemer mee in het bedrijf van je ouders. Je wil graag het bedrijf moderniseren en klaar maken voor de toekomst. Maar waar begin je?

Bij de familie Linders heeft Bergs Advies meegeholpen aan de modernisatie van het bedrijf. Zo is Bergs betrokken geweest bij de planvorming, het vergunningentraject en financiële tegemoetkoming van een nieuwe kalveropfokstal.

Toetsen van plannen

Het effect van de plannen moet getoetst worden op milieu en omgeving. Dit om de impact van de nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk te beperken en te voldoen aan alle eisen die gesteld worden door de overheid. De stimuleringsregeling voor Jonge Landbouwers is bekeken, er is gebruik gemaakt van de subsidie voor duurzame kalverstallen en ook kwam de nieuwbouw in aanmerking voor belastingvoordeel voor duurzame stallen.

Nieuwe stal

De nieuwe kalveropfokstal is de afgelopen week in gebruik genomen. Een mooie, moderne stal waarbij rekening is gehouden met dierwelzijn, diergezondheid en minimale belasting voor de omgeving. Het bedrijf kan hiermee beter inspelen op ontwikkelingen in de markt en is klaar voor de toekomst. We wensen de familie Linders veel werkplezier en geluk met de nieuwe stal!

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Pieter van Lier Bedrijfsadviseur Meer over Pieter

Delen

Nieuws | Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (Lbv)

Ben je veehouder en overweeg je te stoppen? Dan biedt deze nieuwe regeling wellicht mogelijkheden. De verwachting is dat half februari 2022 de concept regeling wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met ingang van 28 oktober 2021 is het voorontwerp van dit plan vo...

Lees verder »