Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. In deze brief staat de definitieve uitbetaling van de aangevraagde betalingsrechten, vergroeningstoeslagen, extra betaling jonge landbouwers, graasdierpremie etc. voor 2022.    

Het streven van RVO is om 95% van de aanvragers uiterlijk 31 december 2022 te informeren middels deze beslissing. Uiteindelijk worden alle aanvragers uiterlijk 30 juni 2023 geïnformeerd.

Waarom de berekening nakijken?
Het is belangrijk om de berekening van het vastgestelde bedrag goed na te kijken. Het kan namelijk zijn dat niet alle aangevraagde hectares in aanmerking komen voor uitbetaling van betalingsrechten, of niet alle aangevraagde subsidies worden uitbetaald.

Zo zijn er bijvoorbeeld percelen waar op de luchtfoto van RVO nog oude stallen staan maar deze in werkelijkheid gesloopt zijn. RVO gaat uit van de luchtfoto en keurt dan het perceel af. Let dus goed op bij het nakijken.

Indien je het niet eens bent met de berekening heb je, na dagtekening van de brief, 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Na deze termijn is de beslissing onherroepelijk.

Heb je hulp nodig bij het controleren van de Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022? Neem dan contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Bedrijfsmanagement via 0475-494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Blog | Door de jungle van het nieuwe GLB- en Mestbeleid

In deze blog neemt Susan je mee door de jungle van het nieuwe GLB- en Mestbeleid.

Lees verder »

Nieuws | 25 km-grens voor berekenen stikstof aanvaardbaar

Het is een klein lichtpuntje in de stikstofcrisis. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat de rekenafstand van 25 kilometer vanuit de bron bij individuele pr...

Lees verder »