Nieuws | Bergs Advies dient zienswijze in tegen Ontwerp 7e Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen. We voelden ons dan ook zéér genoodzaakt om een zienswijze in te dienen tegen het actieprogramma en op die manier een bijdrage te leveren aan de toekomst van de agrarische sector.

Aanpak nutriëntenspoeling geeft te veel nadelen

Wat volgens ons vooral opvalt in het actieprogramma, is het algemene karakter van de maatregelen. De landelijke, veelal verplichtende maatregelen hebben voornamelijk een preventief karakter om de uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te beperken. Deze wet- en regelgeving is naar onze mening niet de juiste voor de aanpak van de nutriëntenuitspoeling en geeft te veel nadelen:

  1. De maatregelen negeren de aanwezige kennis, kunde en ervaring van de landbouwer;
  2. Er wordt geen onderscheid gemaakt op lokaal- en perceelniveau;
  3. Een verplicht percentage van blijvend grasland en vanggewassen voor graasdierbedrijven zoals rosékalverhouders en vleesveebedrijven is de doodsteek;
  4. Er wordt ‘kalenderlandbouw’ gecreëerd, waardoor bepaalde gewassen op grondsoorten worden geëlimineerd. Daardoor wordt er mogelijk ook meer mest later in het jaar uitgereden, wat zelfs een averechts effect kan hebben;
  5. De financiële effecten voor landbouwers zijn groot of zelfs desastreus en worden niet benoemd.

Controleren op bedrijfsniveau als oplossing

Wij zien meer heil in het controleren van nutriëntenuitspoeling op bedrijfsniveau en op perceelniveau middels een nitraatmeetsysteem. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid bij de individuele landbouwer gelegd, zonder dat vooraf alles wordt vastgelegd door middel van wetten en regels, waardoor een onwerkbare praktijksituatie wordt gecreëerd.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Nieuws | Sinterklaasgedicht 2022

Sinterklaas bestelde “un petit croissant". Toen hij dit jaar aankwam in ons kikkerland.

Lees verder »

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »