Nieuws | Bemesting na maisteelt

Op bouwland (met bijv. mais) is bemesting door middel van drijfmest toegestaan tot en met 15 september. Dit geldt voor alle grondsoorten. Echter, indien er bemesting door middel van drijfmest plaatsvindt op een perceel, dient het perceel uiterlijk 15 september te worden ingezaaid met een groenbemester. Er geldt daarbij een uitzondering voor winterkoolzaad en bloembollen.

Inzaaien vanggewas bij maisteelt

Bij de teelt van mais op zand en lössgronden is het inzaaien van een vanggewas verplicht. Dit kan door middel van nazaai of door middel van onderzaai. Indien er gekozen wordt om het vanggewas na de mais in te zaaien dan moet het vanggewas direct aansluitend aan de oogst worden ingezaaid. Na de oogst van de mais kan er aansluitend nog bemesting plaatsvinden. Echter dient vervolgens ook tijdig een groenbemester ingezaaid te worden, namelijk uiterlijk 15 september.

Advies bij het toepassen van onderzaai

Heb je onderzaai toegepast en wil je na de mais nog bemesten, dan ziet RVO bemesten als een vernietiging van de onderzaai. Of dit terecht is, kan een discussie opleveren. Ons advies is dan ook om na bemesting van mais op zand met onderzaai direct aansluitend een vanggewas als nazaai in te zaaien om deze discussie te voorkomen.

Heb je nog aanvullende vragen over bemesting na de mais? Neem dan contact op met een van onze adviseurs van afdeling bedrijfsmanagement via 0475-494407.  

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Nijskens Adviseur mestwetgeving Meer over Bart

Delen

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Nieuws | Studiemiddagen nieuw GLB

Bergs Advies organiseert op 11, 13, 18 en 20 oktober studiemiddagen omtrent het nieuwe GLB. Het nieuwe GLB zorgt voor een veel veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor jou?

Lees verder »