Nieuws | Belastingvrijstelling op leidingwater!

Verbruik je per jaar meer dan 300 m3 leidingwater? Dan kun je vrijgesteld worden van leidingwaterbelasting over het waterverbruik boven de 300 m3 per WOZ-object per jaar.

Gebruik leidingwater

Op veel bedrijven wordt leidingwater gebruikt als bijvoorbeeld drinkwater voor de dieren, reinigingswater voor akkerbouwproducten en huishoudelijke doeleinden. Als agrarisch ondernemer ligt je verbruik al snel boven de 300 m3, waardoor je wordt gezien als grootverbruiker.

Belasting leidingwater

De leveranciers van leidingwater betalen leidingwaterbelasting aan de Belastingdienst. De overheid wil met deze belasting stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. De leveranciers zijn verplicht om de belasting door te berekenen aan jou als afnemer. Per 1 januari 2015 geldt dit enkel voor de eerste 300 m3 per WOZ-object per jaar. Boven deze grens hoef je als ondernemer geen belasting meer te betalen en bestaat er een belastingvrijstelling. Deze vrijstelling moet je zelf regelen met jouw drinkwaterleverancier.

Als grootverbruiker krijg je vaak vlak voor de jaarrekening bericht van de drinkwaterleverancier. Hierin staat uitgelegd welke stappen je moet volgen om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling. Er wordt dan alleen belasting op leidingwater tot 300 m3 per WOZ-object gefactureerd. Doe je niets of lever je de gevraagde informatie (niet nauwkeurig) aan? Dan ontvang je geen belastingvrijstelling. In 2021 bedroegen de kosten per m3 ongeveer € 0,35 (exclusief 9% BTW) . Afhankelijk van het waterverbruik, kan de vrijstelling je een aantal duizenden euro’s besparen.

WOZ-object

De belasting wordt geheven per WOZ-object. Deze objecten zijn door de gemeente vastgesteld en zijn terug te vinden op het aanslagbiljet onroerende zaakbelasting óf op het gemeentelijke WOZ-taxatieverslag. Het aantal watermeters op het bedrijf is daarbij niet van belang.

Een bedrijf kan uit meerdere WOZ-objecten bestaan. Door na te gaan hoeveel water wordt verbruikt per object, kun je nagaan of je recht hebt op belastingvoordeel. De aanduiding van WOZ-objecten kan worden gewijzigd door bezwaar te maken tegen de WOZ-aanslag/beschikking. Hierbij dien je te onderbouwen waarom de gemeente deze niet logisch heeft ingedeeld.

Afgelopen jaren

Kom je erachter dat je al verschillende jaren te veel betaald? Dan kun je de belastingdienst verzoeken of zij bereid zijn om de belastingvrijstelling op leidingwater over de afgelopen 5 jaar aan je terug te betalen. De belastingdienst is dit niet verplicht, maar zal in de meeste gevallen haar medewerking verlenen. De aanvraag verloopt via de drinkwaterleverancier. Hiervoor kun je een verklaring invullen en deze bij de drinkwaterleverancier indienen (eventueel samen met de WOZ-beschikking en het gemeentelijk WOZ-taxatieverslag). 

Heb je vragen omtrent deze belastingvrijstelling? Neem dan contact op met onze collega Miriam Nijssen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Miriam Nijssen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Miriam

Delen

Blog | Het ‘’nieuwe GLB’’ in 2024

Het is nat buiten en met een beetje geluk is het jou gelukt de gewassen van het land te halen. Anderen moeten misschien nog een deel van de aardappelen uit de grond halen.

Lees verder »

Personeel | Bergsdag 2023

Zaterdag 7 oktober was het weer zover: de jaarlijkse ‘Bergsdag’. Met ongeveer 40 personen reisden we af naar Eindhoven, waar de organisatie allerlei leuks had bedacht.

Lees verder »