Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. De tweede aanmeldronde biedt ondernemers, die zich nog niet hebben gemeld, de kans om zich alsnog aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Aanleiding

Op dinsdag 22 februari hebben de Gedeputeerde Staten van Limburg besloten nieuwe aanmeldingen mogelijk te maken. Dit komt doordat het Rijk meer budget beschikbaar heeft gesteld voor vrijwillige aanmelding. Deze week is de regeling weer officieel open gesteld voor geïnteresseerde ondernemers.

Doel van de regeling

Het opkopen van piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden heeft als doel de uitstoot van stikstof te verminderen op omliggende natuurgebieden. Onder piekbelasters worden veehouderijen met een relatief hoge stikstofdepositie verstaan.

Randvoorwaarden

Om deel te nemen zijn onder andere onderstaande voorwaarden van toepassing:

  • De veehouderij ligt binnen 10 km van een Natura 2000-gebied.
  • De gemiddelde stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden bedraagt in het afgelopen jaar meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar.

Uit de AERIUS-berekening en ingevulde berekening van de AERIUS Aankoop Calculator kunnen we concluderen of je aan bovenstaande randvoorwaarden voldoet.

Vervolgstappen

De provincie gaat de ingediende AERIUS-berekening en ingevulde berekening van de AERIUS Aankoop Calculator beoordelen. Aan de hand daarvan wordt er een fysieke taxatie uitgevoerd op de bedrijfslocatie.

Ga je akkoord met de aankoopregeling? Dan mag je nergens meer in Nederland een veehouderij vestigen of overnemen. Ook niet via een deelneming van de veehouderij in een vennootschap, samenwerkingsverband etc.

De activiteiten van de veehouderij moeten binnen een jaar na sluiting van de koopovereenkomst zijn beëindigd. Ook de meststoffen dienen dan verwijderd te zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de productieronde. Heb je productierechten? Dan komen deze te vervallen.

De vergunning bij de gemeente en/of provincie moet worden ingetrokken of aangepast. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan. Dit zal gewijzigd moeten worden zodat er geen veehouderijactiviteiten meer kunnen plaatsvinden.

Potentie aanmelding

Bij meer dan 10 aanmeldingen binnen deze tweede ronde zal de provincie prioritering toepassen. De omvang van de locatie in stikstofdepositie (mol) én aangeboden grondpercelen zullen de doorslag geven.

Deelnemen?

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022 (tot 16.00 uur). Laat ons tijdig weten of je alsnog aan deze tranche mee wilt doen via Pieter van Lier of Tjerk Verscharen. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de benodigde documenten bij de provincie zijn aangeleverd!

« Terug naar het overzicht

Delen

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »