Nieuws | Nieuwe stoppersregeling veehouderijen

Met de nieuwe stoppersregeling voor veehouderijen kunnen varkens-, pluimvee- en melkveehouders hun bedrijfslocatie vrijwillig en met subsidie beëindigen. De subsidie bestaat uit een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de stallen en 100% van de marktwaarde van de productierechten.

Dit staat in het concept van de Landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (LBV). De internetconsultatie van deze regeling is gestart en eindigt op 12 juni. Via internet kun je reageren op het concept van de regeling: Internetconsultatie LBV

Komt mijn bedrijf in aanmerking?

  • De LBV-regeling is bedoeld voor bedrijven in de sectoren met productierechten: varkens, pluimvee en melkvee.
  • De afgelopen drie jaren moeten er dieren zijn gehouden op het bedrijf.
  • De veehouderij beschikt over een geldige milieuvergunning/-toestemming.
  • De veehouder houdt zich en heeft zich gehouden aan de wettelijke kaders voor het houden van vee.
  • De stikstofdepositie vanaf de locatie van de veehouderij op een overbelast Natura 2000-gebied bedraagt minimaal 50 mol per jaar. Uitgangspunt is het aantal dieren dat gemiddeld in 2021 op de locatie is gehouden.

Voor het berekenen van de stikstofdepositie komt binnenkort een rekentool beschikbaar. Pas dan kan de exacte stikstofdepositie van een bedrijf worden bepaald. De inschatting is dat ongeveer de helft van de veehouders gebruik kan maken van de regeling.

Wat zijn de eisen om mee te doen?

  • Op de locatie waar de veehouderij wordt beëindigd, mag geen veehouderij meer worden gevestigd. Wel mag een andere economische activiteit gestart worden.
  • De veehouder mag niet op een andere locatie dezelfde diersoorten gaan houden als op de veehouderij die met subsidie is gesloten. Een bestaande veehouderij op een andere locatie, die al in eigendom is, mag wel worden voortgezet.
  • Minimaal 80% van de in 2021 benutte varkens- of pluimveerechten of minimaal 95% van de in 2021 benutte fosfaatrechten (melkvee) moet worden doorgehaald.
  • Als de veehouder akkoord gaat met het subsidievoorstel moeten de dieren binnen 12 maanden van het bedrijf zijn afgevoerd. Ook moet binnen deze termijn de mest worden afgevoerd, moeten de productierechten worden doorgehaald en de vergunningen (milieu, natuur) worden ingetrokken of aangepast. Daarnaast moet de gemeente een verzoek in behandeling nemen om het bestemmingsplan aan te passen.
  • Binnen 28 maanden moeten de stallen zijn gesloopt. Er kan een ontheffing aangevraagd worden als het gewenst is de stallen voor een ander doel te gaan gebruiken. In dat geval wordt er geen subsidie uitgekeerd voor het waardeverlies.

Wanneer kun je inschrijven voor de regeling?

In het concept van de regeling is geen datum vermeld waarop de regeling wordt opengesteld. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van 2022 zal zijn.

Piekbelasters

Naast de LBV-regeling is een tweede regeling bekend gemaakt. Die is gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. De provincies voeren deze regeling uit. Ook voor deze regeling is de internetconsultatie gestart.

Hoe nu verder?

Stoppen of niet? Voor veel veehouders een moeilijke afweging. Deelname aan de regeling heeft immers consequenties. Op de locatie zelf mag geen veehouderij meer plaatsvinden. Er moet dus worden nagedacht over een alternatieve bestemming. Starten van een nieuwe veehouderij op een andere locatie is in veel gevallen niet meer mogelijk. De veehouder tekent hiervoor een verklaring. Deelname aan de regeling heeft ook fiscale gevolgen. Het is dus raadzaam om de gevolgen van stoppen tijdig in beeld te brengen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wil je meer informatie over de regelingen of advies over je specifieke bedrijfssituatie? Onze specialisten staan je graag te woord! Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Gerdine van Duijnhoven Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Gerdine

Delen

Nieuws | Informatiemiddag voor paardenhouders

Informatieve middag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen de paardenhouderij.

Lees verder »

Nieuws | HAS Intensief Bedrijvenmarkt

Op 22 maart 2022 werd door de HAS Hogeschool in Den Bosch een Bedrijvenmarkt georganiseerd. Onze collega’s Aniek, Karen en Bart waren aanwezig en spraken met geïnteresseerden studenten over onze werkz...

Lees verder »