Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Hoe zat het ook alweer?
Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen. Dit heet ook wel de Informatieplicht energiebesparing. Deze verplichting is in 2019 opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, energiebesparende maatregelen moeten nemen en hierover moeten rapporteren. In 2019 heeft de eerste ronde van de Informatieplicht energiebesparing plaatsgevonden. Nu, vier jaar later, is het opnieuw tijd om te rapporteren. Uiterlijk 1 december 2023 moet een rapportage ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Maatregelen nemen en rapporteren

In het kader van de Informatieplicht geeft de bedrijfsvoerder aan welke energiebesparende maatregelen al zijn doorgevoerd en/of op een later moment worden doorgevoerd. De energiebesparende maatregelen worden genomen in het kader van de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat alle energiebesparende maatregelen die van toepassing zijn op uw bedrijf en die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden (deze maatregelen komen dus naar voren uit de Informatieplicht), ook daadwerkelijk gerealiseerd dienen te worden.

Uitgangspunt voor het nemen van maatregelen is de lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing, de Erkende Maatregelenlijst (EML). De EML wordt op dit moment geactualiseerd. Nieuw op de lijst is bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De voorgenomen lijst is sinds eind maart 2023 beschikbaar en wordt naar verwachting in mei 2023 in de Staatscourant gepubliceerd.

Door alle maatregelen te nemen die voor jouw bedrijf gelden, voldoet je bedrijf aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit. Vervolgens wordt voldaan aan de Informatieplicht energiebesparing als voor 1 december 2023 een compleet rapport wordt ingediend.

Uitbreiding vergunningplichtige bedrijven
Op dit moment is de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing op vergunningplichtige bedrijven. Bij deze bedrijven wordt de energiebesparingsplicht in de voorschriften van de vergunning geregeld. De afgelopen tijd werd een groot aantal vergunningen nog door de gemeentes geactualiseerd. Door middel van een ambtshalve wijziging werden er voorschriften over energiebesparing aan de vergunning toegevoegd. Een beetje dubbel op, lijkt ons nu.

Met een wijziging in het Activiteitenbesluit wordt de paragraaf over energiebesparing niet alleen van toepassing op type A en B bedrijven (bedrijven zonder vergunningplicht), maar ook op type C bedrijven (vergunningplichtige bedrijven). Met deze nieuwe situatie wordt aangesloten bij de geest van de Omgevingswet. Namelijk dat voor activiteiten en bedrijven algemene regels gelden, wanneer deze regels goed passend zijn.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Verbruikt jouw locatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt jouw bedrijf onder de energiebesparingsplicht en moet je voldoen aan de Informatieplicht. Vóór 1 december 2023 moet er een rapportage energiebesparing worden ingediend. Wij kunnen deze Informatieplicht voor jou verzorgen. Samen brengen we in beeld welke energiebesparende maatregelen al zijn doorgevoerd en welke nog kunnen worden toegepast. Zo krijgen we meteen een beeld in hoeverre aan de besparingsplicht wordt voldaan. Ook kunnen we de (on)mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie bekijken.

Wil je gebruik maken van onze diensten in het kader van de Informatieplicht energiebesparing? Meld je dan gerust aan middels het aanmeldformulier. Hier vind je ook meer informatie over onze werkwijze.  

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »