Blog | Terugblik AERIUS-gebruikersdag

Op 21 april zijn Bart en Lisa van de afdeling bedrijfsontwikkeling naar Utrecht geweest om deel te nemen aan de AERIUS-gebruikersdag. AERIUS is een online rekentool waar we dagelijks gebruik van maken. Het programma berekent de neerslag van stikstofemissie op Natura 2000-gebieden. Deelname aan deze gebruikersdag zorgt er onder andere voor dat we onze kennis van dit rekenprogramma op peil houden.

De dag begon met een rondetafelgesprek tussen onder andere de programmadirecteur en de manager van het rekenprogramma AERIUS. Er kwamen diverse vragen aan bod over het doel van het rekenprogramma en een stukje geschiedenis ervan. Ook ging het over de onzekerheden die samenhangen met het rekeninstrument.

Workshop: resultaatweergave

Tijdens deze workshop werd gesproken over de inhoud van de PDF en waar deze voor dient. De PDF is een uitdraai met de uitkomsten van de AERIUS-berekening. Deze wordt ingediend bij een vergunningaanvraag. Er werden verschillende behoeftes aangegeven vanuit de deelnemers met betrekking tot deze PDF. De PDF dient in principe als gegevensdrager en moet geen “computer says yes or no”-document zijn waar de vergunningverlening van afhankelijk is. Onze ervaring leert echter dat dit vaak wel de realiteit is.

Workshop: werken met Calculator

Er werden inhoudelijke en praktische adviezen gegeven voor het gebruik van AERIUS-Calculator. Aan het einde van de dag werden praktische wensen voor de doorontwikkeling van AERIUS aangegeven. Hier zijn enkele adviezen uit voortgekomen die een positieve invloed hebben op de werkzaamheden en invoergegevens in AERIUS. Ook hebben we onze wensen doorgegeven om het programma gebruiksvriendelijker te maken.

De belangrijkste punten die we tijdens de gebruikersdag hebben opgepikt zijn:

  • De gebruiker krijgt in de toekomst een stem binnen de ontwikkeling van het rekenprogramma. Deze zogenaamde gebruikersregisseur wordt aangesteld via de organisatie van BIJ12. BIJ12 is een organisatie waar alle gebruikersvragen met betrekking tot AERIUS worden behandeld.
  • Daarnaast is het mogelijk om in AERIUS een salderingslocatie in te voeren. AERIUS berekent een afroming van 30% op depositieniveau, terwijl in de beleidsregels extern salderen een afroming op emissieniveau is opgenomen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een wijziging in de beleidsregels waarbij wordt opgenomen dat de afroming plaatsvindt op depositieniveau.
  • Volgens de huidige “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021” dient er bij pluimvee- en varkensstallen met mechanische ventilatie uit te worden gegaan van uittreesnelheden op basis van de maximale ventilatiebehoefte. Er werd aangegeven dat dit aangepast wordt en er (weer) uitgegaan kan worden van de standaardventilatienormen uit de handleiding van V-stacks Vergunning.
  • Er wordt daarnaast gewerkt aan een visualisatie in het rekenprogramma van de randeffecten. Naar verwachting wordt dit binnenkort ingevoerd.

Netwerken

Naast de workshops was er gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers. Zo spraken we met beleidsmedewerkers, ontwikkelaars van AERIUS, collega-adviesbureaus en medewerkers van gemeentes, provincies, omgevingsdiensten en BIJ12.

Of we het nu wel of niet eens zijn met de rekensystematiek van AERIUS, we zullen het programma toch zo goed mogelijk moeten gebruiken om vergunningen aan te vragen. Er is immers geen vervangend rekenprogramma. Zonder rekenprogramma komt de vergunningverlening helemaal stil te liggen en daarmee ook alle ontwikkelingsmogelijkheden voor (agrarische) bedrijven.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Lisa Lagerberg Adviseur mestwetgeving Meer over Lisa

Delen

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Nieuws | Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »