Nieuws voor pluimveebedrijven: Subsidie voor ionisatietechnieken en strooiselschuiven

Vandaag is de inhoud bekend geworden van de innovatiemodule van de subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen. Als eerste kunnen pluimveehouders aanspraak maken op een subsidiepotje van 7,5 miljoen euro.
Tussen 1 juli en 31 augustus kan er subsidie aangevraagd worden voor ionisatietechnieken en strooiselschuiven wanneer er minimaal 45% fijnstofreductie plaatsvindt. Om aan deze reductie-eis te komen mag de investering gecombineerd worden met een andere fijnstofreducerende techniek welke reeds in de stal aanwezig is en/of toegepast gaat worden gelijktijdig met de investering.
De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan nog worden opgehoogd met 20% voor jonge landbouwers of starters, en met 20% indien de investering bijdraagt aan het natuurlijke milieu en dierwelzijn en niet bijdraagt aan de productiecapaciteit.
Bij het verdelen van het budget wordt er voorrang gegeven, middels een puntenverdeling, aan bedrijven die liggen in een pluimveedichtgebied en wanneer de techniek geplaatst wordt in een bestaande stal.

Meer over deze subsidieregeling kunt u vinden op de website van RVO of neem contact op met Wendy Boonen of Susan Vossen van Bergs Advies.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Adviseur mestwetgeving Meer over Susan

Delen

Deel bericht