Nieuwe kansen door in werking treden Wet natuurbescherming?

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Het in werking treden van deze wet leidt tot een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen bieden in sommige situaties nieuwe kansen.

Zo is de provincie waar het initiatief plaatsvindt het bevoegd gezag voor de vergunningaanvraag. De discussie over welke provincie bevoegd gezag is rondom veehouderijen in het grensgebied komt hiermee ten einde. Verder komt de bescherming van beschermde natuurmonumenten in de Wet natuurbescherming te vervallen. Een toename van ammoniakdepositie op deze beschermde gebieden leidde in het verleden wel eens tot een belemmering voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Heeft u vragen over de Wet natuurbescherming of wilt u dat wij voor u de mogelijkheden bekijken? Neem dan contact op met Nieneke Cuijpers of Bart Smits. Zij zijn bereikbaar via 0475-494407 of mail naar nieneke@bergsadvies.nl of bart.s@bergsadvies.nl.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Roel Cox Adviseur milieu Meer over Roel

Delen

Deel bericht