Nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

Op 28 augustus kondigde het kabinet aan de wetgeving voor het vervroegd verbod op het houden van nertsen aan te passen. Op 16 november is het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat betekent dit voor de pelsdierhouder en wat moet je nu doen?

Het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat pelsdierhouderijen 3 jaar eerder moet stoppen dan de oorspronkelijke datum van 1 januari 2024. Dit leidt tot schade. Nertsenbedrijven komen dan ook in aanmerking voor een nadeelcompensatie. In een beleidsregel is de nadeelcompensatie uitgewerkt, maar wat houdt dit in?

Nadeelcompensatie

De nadeelcompensatie dekt alleen de kosten die een direct gevolg zijn van vervroeging van het verbod en bestaat uit de volgende 4 componenten:

  • vergoeding inkomensschade;
  • transitievergoeding voor het personeel (ontslagvergoeding);
  • vergoeding voor de overgangsperiode naar ander werk;
  • waardeverlies van de fokteven in verband met het vervoersverbod.

Niet alle schade wordt vergoed. 15% van de berekende schade valt namelijk onder het normaal maatschappelijk risico.

Bij de berekening van de nadeelcompensatie wordt onderscheid gemaakt in verschillende situaties:

  • bedrijven die op dit moment nog in productie zijn;
  • bedrijven die dit jaar geruimd zijn (en een ruimingsvergoeding ontvangen);
  • bedrijven die leeg hebben gestaan in 2020, maar wel direct kunnen opstarten. Ook deze bedrijven kunnen een nadeelcompensatie aanvragen. Dan moet wel aangetoond worden dat het bedrijf van plan was om tussen 2021 en 2023 opnieuw te gaan produceren.

Bedrijven die vóór 28 augustus 2020 al definitief gestopt zijn, komen niet in aanmerking.

Houd je dieren op voergeld voor een andere fokker? Laat je dan duidelijk informeren hoe de aanvraag van de nadeelcompensatie gedaan moet worden! Dit voorkomt problemen.

Aanvraag nadeelcompensatie

De nadeelcompensatie kan pas aangevraagd worden nadat de wetswijziging ingaat. Naar verwachting zal de wet begin januari 2021 in werking treden. De nadeelcompensatie moet aangevraagd zijn binnen 26 weken na ingaan van de wet. Heeft het bedrijf meerdere locaties, dan worden alle locaties verzameld in één aanvraag. Begin 2021 organiseert RVO een digitale informatiebijeenkomst waarin wordt uitgelegd hoe je de aanvraag moet doen.

Het is van belang om je goed voor te bereiden. Zorg ervoor dat je alvast alle benodigde documenten voor de aanvraag verzamelt.

Gevolgen sloop- en ombouwsubsidie

Het vervroegd verbod heeft gevolgen voor de sloopsubsidie. Op dit moment mag de overheid alleen sloopsubsidie verlenen als een pelsdierhouder vrijwillig stopt. Sinds 28 augustus 2020 is het voor de overheid niet meer mogelijk om sloopsubsidie te verlenen. Het kabinet past de regeling aan. De verwachting is dat begin 2021 duidelijk is hoe de nieuwe sloopregeling eruit komt te zien. Het advies nu: wacht met slopen! Anders loop je mogelijk subsidie mis.

Het vervroegd verbod heeft geen gevolgen voor de ombouwsubsidie. Je kunt nog steeds aanspraak maken op ombouwsubsidie op basis van de bestaande ombouwregeling.

Advies

Er is nu een heleboel duidelijk, maar er blijven genoeg vraagtekens. Heb je vragen over het wetsvoorstel, de nadeelcompensatie of de sloop- en ombouwsubsidie? Wil je sparren over jouw toekomstige bestemming en de stappen die daarvoor nodig zijn? Neem contact met ons op en onze specialisten helpen je graag verder.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Wilms Bedrijfsadviseur Meer over Bart

Delen

Deel bericht