Vacatures1

Mogelijkheden in Buitengebied Horst aan de Maas

Vanaf 18 juli tot en met 28 september ligt het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Horst aan de Maas” ter inzage. In deze zes weken kunt u het bestemmingsplan bekijken en eventueel een zienswijze indienen. Voor de gemeente Horst aan de Maas is dit het eerste bestemmingsplan voor het volledige buitengebied. In de basis gelden de regels in dit bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar. Goed dus om te bekijken welke kansen en beperkingen het bestemmingsplan biedt!

Huidige situatie en ontwikkelingsmogelijkheden

Vanaf vandaag ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied Horst aan de Maas” ter inzage. In het bestemmingsplan zijn naast de bouwvlakken en bouwregels ook regels opgenomen voor het gebruik van gronden en de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof. Allemaal regels die iets zeggen over de mogelijkheden van een locatie. Het bestemmingsplan is dan ook al lang niet meer het plan waarin alleen de bestemmingen, bouwvlakken en bouwregels zijn opgenomen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van uw bedrijf? Wat moet ik met de bedrijfswoning? Of is het mogelijk om over te schakelen naar andere activiteiten? In het bestemmingsplan zijn hiervoor regels opgenomen. Regels die invloed hebben op uw huidige bedrijfsvoering en toekomstige ontwikkelingen. Maar verandert er zo veel dan?

Kansen en bedreigingen

Ja en Nee. In het bestemmingsplan zijn de bestaande bouwvlakken uit de oude bestemmingsplannen overgenomen. Ook de bouwregels voor agrarische gebouwen (bouwhoogte 14 meter, goothoogte 7 meter) bieden voldoende mogelijkheden voor de toekomst. In die zin veranderd er niet veel. Maar….. In het bestemmingsplan staan ook nieuwe regels opgenomen waardoor uitbreiding van uw agrarisch bedrijf niet zomaar mogelijk is. Zo zijn regels opgenomen voor een toename van de stikstofemissie bij een toename van het aantal dieren, kassen of het telen van gewassen. Daarnaast zijn voor verschillende locaties ontwikkelingen als de vergroting van bouwvlakken, de wijziging van de bestemming of het opnemen van de aanduiding plattelandswoning verwerkt in het bestemmingsplan. Allemaal punten die invloed kunnen hebben op uw situatie.

En hoe is het met uw situatie?

Omdat het bestemmingsplan (meer of minder) invloed kan hebben op uw situatie is het goed om te kijken of uw belangen goed zijn verwerkt. Daarbij is het belangrijk om te weten dat een reactie op het ontwerp-bestemmingsplan uw laatste kans is om te reageren. Heeft u vragen over het bestemmingsplan of wilt u dat wij het bestemmingsplan voor u nakijken? Neem dan contact op met Ester van Geldorp of Niels Maes via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht