Mestverwerkingsplicht! Heeft u voldoende verwerkt?

Het einde van het jaar komt alweer in het zicht. Het is dan ook de hoogste tijd om de balans op te maken. Voldoet uw bedrijf al aan de mestverwerkingsplicht?

Allereerst is het van belang om het bedrijfsoverschot juist te (laten) berekenen. Dit om de uiteindelijke verwerkingsplicht te bepalen. De dier- en voergegevens uit de eerste drie kwartalen, geven een goede basis om een inschatting te maken van de dierlijke productie van het gehele jaar. Uit ervaringen van de afgelopen jaren is gebleken dat er grote variaties kunnen zitten in aangevoerd fosfaat uit voer t.o.v. het voorgaande jaar. Afwijkingen kunnen gevormd worden door wisselingen in samenstelling van het voer of doordat er wordt gewisseld van voerleverancier. Het gebruik van de actuele gegevens wordt dan ook sterk aangeraden.

Als u het bedrijfsoverschot heeft berekend mag u hierop uw plaatsingsruimte in mindering brengen. Daarna is van belang om te kijken wat het verwerkingspercentage in uw gebied is. In 2017 gelden de volgende percentages: gebied Zuid 59%, gebied Oost 52% en voor gebied Overig 10%. Vooral in gebied Oost is een sterke toename van 35% in 2016 naar 52% in 2017.

Het invullen van de mestverwerkingsplicht kan op de volgende manieren:

  • Een mestverwerkingsovereenkomst (MVO). De mest wordt rechtstreeks geleverd aan een buitenlandse afnemer of een verwerker in Nederland. Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) dient dan de opmerkingscode 61 ingevuld te zijn.
  • Een drie partijen overeenkomst (DPO). De mest wordt door u als veehouder geleverd aan een bewerker in Nederland, welke de mest exportwaardig maakt en de grens overbrengt.
  • Een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Mest wordt hierbij niet fysiek geleverd aan een verwerker. Uw verwerkingsplicht is als het ware ‘overgenomen’ door een collega-veehouder, die meer mest heeft laten verwerken dan nodig was voor zijn eigen verwerkingsplicht.

Het verkopen van VVO’s is alleen mogelijk over de kilogrammen fosfaat die zelf fysiek verwerkt zijn minus de eigen verwerkingsplicht. Het maximum aan VVO’s welke verkocht mogen worden is begrensd op de grootte van de eigen dierlijke productie in het lopende jaar.

Hou er dit jaar rekening mee dat 31 december op een zondag valt. Het op tijd registeren van de overeenkomsten bij RVO is belangrijk, de overeenkomsten moeten op 31 december geregistreerd zijn bij het RVO.

Heeft u vragen over de berekening van uw bedrijfsoverschot neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling bedrijfsmanagement. Heeft u enkel een vraag over de aankoop of verkoop van VVO’s neem dan contact op met de afdeling productierechten (tel. 0475-494407). Zij hebben de actuele vraag en aanbod goed in zicht.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: René Orbon Adviseur mestwetgeving Meer over René

Delen

Deel bericht