Vacatures1

Meldingsplicht I&R gegevens landbouwhuisdieren

In Nederland is het verplicht om landbouwdieren te melden middels I&R (Identificatie en Registratie dieren). Door deze meldingsplicht zijn dieren te traceren én kan herleid worden waar deze dieren overal zijn geweest. Dit kan van belang zijn bij bijvoorbeeld een ziekte uitbraak. Binnen hoeveel dagen een melding gedaan moet worden verschilt per diersoort én soort melding. Een overzicht hiervan kun je vinden op RVO. Meld wijzigingen op tijd en voorkom boetes.

Binnen hoeveel dagen landbouwhuisdieren melden?

  • Runderen: vrijwel altijd binnen 3 werkdagen melden.
  • Schapen en geiten: alles binnen 7 dagen melden, met uitzondering op geboortemeldingen welke binnen 6 maanden na de geboorte gemeld moeten worden.
  • Varkens: alle verplaatsingen binnen 2 werkdagen melden.
  • Pluimvee: alle wijzigingen binnen 5 werkdagen indien meer dan 250 stuks gehouden worden.
  • Broedeieren: elke maand binnen 5 werkdagen na het einde van een kalendermaand.
  • Paarden: een veulen moet binnen 9 maanden na geboorte een paspoort en chip hebben. Normaal is dit binnen 6 maanden, echter vanwege de corona is voor onbepaalde tijd verlengt. Het paspoort moet binnen 4 maanden na geboorte aangevraagd worden, en uiterlijk 7 dagen na het chippen moet een aanvraagformulier ingevuld worden en opgestuurd worden naar een ppi.

Te laat? Dit zijn de gevolgen

Iedereen probeert natuurlijk binnen het verplicht aantal dagen te melden. Uiteraard kan dit door omstandigheden te laat gebeuren. Mocht dit het geval zijn, dan geldt hiervoor een boetebedrag van €1,08 per melding als het gaat om runderen en varkens. Voor schapen en geiten geldt een boetebedrag van €0,50. Het boetebedrag is voor één melding, niet per individueel dier (mits je deze zelf uitvoert).

Indien RVO zelf een melding moet melden, intrekken of herstellen, wordt hier een boetebedrag van €16,84 voor geteld. Indien ze nog ‘’aanvullend onderzoek’’ moeten doen, wordt het boetebedrag verhoogd naar €27,91. De bedragen gelden voor alle diercategorieën.

De NVWA heeft ook de mogelijkheid om hogere boetes op te leggen. Deze boetes kunnen tussen de €500 en €2500 liggen. Zo kun je op website van RVO lezen dat bij een geringe overtreding een boete van €500 opgelegd kan worden. Als de traceerbaarheid en dus de kern van het I&R systeem geraakt worden, is deze boete €1500. Bij overtredingen waarbij risico’s voor de volksgezondheid zijn wordt deze boete €2500.

Veranderingen per 1 september 2020 bij overtredingen

De NVWA voert per 1 september 2020 een drietal veranderingen door, namelijk:

  • de manier waarop ze handelen bij het vaststellen van een overtreding. De belangrijkste wijzigingen op het gebied van I&R is dat overtredingen in de toekomst bestuurlijk worden afgedaan, wat kan leiden tot fors hogere boetes.
  • Voor dierenwelzijn en I&R worden lichte administratieve overtredingen minder zwaar bestraft. Alle overtredingen begaan vanaf 1 september 2020 zullen drie jaar blijven staan. Wanneer een veehouder of slachthuis binnen drie jaar opnieuw een overtreding begaat, ontvangt hij of zij hiervoor een zwaardere straf.
  • Daarnaast kunnen 5 overtredingen per inspectie bestuurlijk beboet worden. Dit was voorheen maximaal 3 overtredingen per inspectie.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met afdeling bedrijfsmanagement.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Ad van den Boom Adviseur mestwetgeving Meer over Ad

Delen

Deel bericht