Susan Vossen

Functie: Bedrijfsadviseur

E-mail: susan@bergsadvies.nl

Tel: 06 - 8254 5841

Eigenlijk is het best moeilijk te omschrijven of samen te vatten waarmee ik me binnen Bergs Advies bezighoud, maar de rode draad is dat het uitdagingen zijn die specifieke kennis, passie en inventiviteit vragen. De mestwetgeving en GLB-wetgeving vertalen naar bedrijfsspecifieke en praktische situaties is mijn dagelijkse bezigheid. Daarbij kijk ik naar de (on)mogelijkheden van deze wetgeving bij het realiseren van ambities van de ondernemer, met name voor de intensieve veehouderij en akkerbouwbedrijven. Door mij hierin te specialiseren, probeer ik ondernemers zo veel mogelijk te ontzorgen. Want de wetgeving is de afgelopen jaren continu aan verandering onderhevig, uitgebreid en daardoor ontzettend complex. Daarnaast richt ik me op afwikkeling van boetezaken binnen de mestwetgeving en GLB-wetgeving. Zo probeer ik een toegevoegde waarde te leveren aan het mooie agrarisch ondernemerschap .

Geschreven berichten door Susan:

Nieuws | Naderende datums in de kalenderlandbouw

Het is alweer bijna september en het einde van de mest uitrijperiode nadert. Goed om na te gaan óf en wanneer je nog mest uit mag rijden.

Lees verder »

Nieuws | Hoeveel plaatsingsruimte heb je nog over? Houdt ook rekening met de vanggewassen!

Het groeiseizoen is inmiddels halverwege en de volgteelten en/of vanggewassen komen langzaamaan in beeld. Weet je hoeveel plaatsingsruimte er nog is? En waar dient qua wet-en regelgeving rekening mee...

Lees verder »

Blog | Door de jungle van het nieuwe GLB- en Mestbeleid

In deze blog neemt Susan je mee door de jungle van het nieuwe GLB- en Mestbeleid.

Lees verder »

Nieuws | Champost als meststof

Champost is een restproduct uit de champignonteelt en kan als meststof gebruikt worden.

Lees verder »

Nieuws | Mest uitrijden op vroege teelten

Vanaf dit jaar is de start van de uitrijperiode voor drijfmest op bouwland gewijzigd naar 16 maart i.p.v. 16 februari.

Lees verder »

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2022 ontvangen. Controleer deze goed.

Lees verder »

Nieuws | Informatiemiddag voor paardenhouders

Informatieve middag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen de paardenhouderij.

Lees verder »

Nieuws | Plaatsingsruimte voor aanvoer mest

Het groeiseizoen is halverwege dus het is verstandig om de hoeveelheid plaatsingsruimte voor mest in kaart te brengen. Daarnaast is er nieuwe info over GLB-beleid vanaf 2023.

Lees verder »

Nieuws | Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021 ontvangen.

Lees verder »

Nieuws | Bergs Advies dient zienswijze in tegen Ontwerp 7e Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen.

Lees verder »

Nieuws | Melding overmacht GLB

Indien je niet aan de voorwaarden of randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunt voldoen door een extreme situatie, kun je een beroep doen op overmacht om korting op de GLB-sub...

Lees verder »

Nieuws | Wil je nog mest uitrijden? Dit zijn de regels

De oogst is in volle gang en er komen weer percelen bouwland vrij voor het uitrijden van mest. Ook het grasland kan wellicht nog wat mest gebruiken. Maar wat zijn de regels ook alweer en tot wanneer m...

Lees verder »

Nieuws | Hoogwaterschade opgelopen in juli 2021? Meld de schade alvast bij RVO

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen schade melden.

Lees verder »

Blog | De realiteit van de geschatte mestvoorraad

Het doorgeven van de eindvoorraad mest; slechts een administratieve handeling van een veehouder. Toch kunnen de consequenties van de ingevulde gegevens aanzienlijk zijn.

Lees verder »

Nieuws | Waarom demonstreren boeren?

Normaal gesproken zorgen wij als adviesbureau voor uitleg van (complexe) regelgeving aan de agrariërs. Hoe zij aan (nieuwe) regelgeving moeten en kunnen voldoen. Zo ook bij de nieuwe veevoermaatregel...

Lees verder »