Marije Riedé

Functie: Adviseur subsidies

E-mail: marije@bergsadvies.nl

Tel: 06 - 4061 9436

Voor met name varkens- en pluimveebedrijven voer ik verschillende werkzaamheden uit. Enerzijds houd ik mij bezig met subsidietrajecten en fiscale regelingen. Anderzijds stel ik mineralen administraties op, maak ik prognoses en bepaal ik aan het begin van het jaar de mestvoorraden van klanten. Het leuke aan deze combinatie is, met name, de afwisseling tussen administratie, berekeningen maken en het analyseren van wetteksten en publicaties van diverse regelingen. Iets waar je als ondernemer waarschijnlijk niet op zit te wachten. Ik haal energie uit m’n werk op het moment dat ik met mijn kennis en kunde een ondernemer verder kan helpen.

Geschreven berichten door Marije:

Nieuws | Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf 1 september t/m 29 september 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren.

Lees verder »

Nieuws | Investeringssubsidie groen-economisch herstel

Vanaf 20 december is de subsidiemodule ‘investeren in groen-economisch herstel’ van het Economisch Herstelfonds geopend. Landbouwers kunnen in aanmerking komen voor 60% subsidie en jonge landbouwers (...

Lees verder »

Nieuws | Subsidie innovatieve stalsystemen voor Brabantse melkveehouders

Vanaf 13 december 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de investering in innovatieve stalsystemen.

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in Q2 verder uitgebreid

Vanaf 25 juni is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, ditmaal voor het 2e kwartaal van 2021 (Q2).

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters!

De meeste ondernemers zullen inmiddels wel bekend zijn met de TVL; een corona-subsidieregeling die getroffen ondernemers ondersteunt in het betalen van de vaste lasten van hun bedrijf.

Lees verder »

Nieuws | Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor alle sectoren verlengd

Op 9 december 2020 is bekend gemaakt dat de verbreding van de TVL voor vrijwel alle SBI-codes ook voor het 1e kwartaal 2021 geldt. Hiermee komt dus ook de agrarische sector weer in aanmerking voor de...

Lees verder »

Nieuws | ISDE-subsidie voor zonnepanelen en windturbines

Op 14 december zijn de wijzigingen van de ISDE-regeling in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees verder »

Nieuws | Toch nog subsidiepotje POP3 Jonge Landbouwers

Goed nieuws voor agrarische bedrijfsopvolgers: er is dit jaar toch nog een subsidiepotje beschikbaar gesteld voor de POP3 Jonge Landbouwers regeling.

Lees verder »

Nieuws | Investeringsregeling POP3+ 2022

Na de grote belangstelling in de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ van afgelopen jaar volgt dit jaar opnieuw een investeringsregeling, namelijk ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’.

Lees verder »