Margritte Rampen

Functie: Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

E-mail: margritte@bergsadvies.nl

Tel: 06 - 3657 9186

“Samen overleggen en sparren”

Bij het opstellen van principe verzoeken, ruimtelijke onderbouwingen of bestemmingsplannen zie ik het als een uitdaging om samen met u de gewenste toekomstplannen in kaart te brengen. En daarbij te bekijken wat de mogelijkheden zijn om vervolgens het noodzakelijke traject tot realisering te doorlopen.
Dienstverlening, betrokkenheid, zorgvuldigheid en open communicatie zijn aspecten die hierin bij mijn persoon passen. Het samen overleggen en sparren met u en mijn collega’s, draagt voor mij bij aan het benodigde plezier in mijn werk!
Ik ben opgegroeid op de boerderij. Na mijn studie Nederlands recht heb ik gewerkt bij de overheid, waarbij ik verantwoordelijkheid droeg voor ontwikkelingen in het buitengebied. Tevens heb ik gewerkt als jurist Ruimtelijke Plannen en heb als projectcoördinator in de woningbouw de nodige ervaring opgedaan. Alle facetten uit mijn voorgaande functies komen in mijn huidige functie mooi bij elkaar. Met veel enthousiasme ga ik graag voor u aan de slag!