Bart Smits

Functie: Adviseur milieu

E-mail: bart.s@bergsadvies.nl

Tel: 06 - 8254 6283

https://www.linkedin.com/in/bart-smits-2bb29535/ op LinkedIn

Als adviseur milieu ga ik samen met de ondernemer, uit voornamelijk de varkenshouderij, om tafel zitten om toekomstplannen te bespreken. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn vaak het aanvragen van vergunningen voor een nieuwe stal of het wijzigen van vergunningen om te voldoen aan de continu wijzigende wet- en regelgeving. Hierbij regel ik de gehele vergunningaanvraag voor agrarisch ondernemers bij de gemeente en provincie. Denk daarbij aan alle milieutoetsen zoals geur, fijnstof, stikstof, geluid en gezondheid, maar ook het in gesprek gaan met de omgeving. Ik vind het fijn om agrarisch ondernemers te kunnen ontlasten, waardoor zij hun toekomstambities waar kunnen maken.

Geschreven berichten door Bart:

Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »

Nieuws | Vergunningverlening in Noord-Brabant: Wat kan wel?

Begin maart heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming stil ligt. Een zelfde bericht bereikte ons vanuit de Brabantse omgeving...

Lees verder »

Blog | De meest efficiënte weg naar een gewenst resultaat

Je hebt een idee, je weet wat je wil. Een uitbreiding of een aanpassing. De hoofdlijnen heb je uitgedacht, maar vergeet je geen belangrijke details?

Lees verder »

Personeel | Elkaar vooruit helpen

Als Adviseur Milieu zorgt Bart dagelijks dat planvorming met en voor klanten tot stand komt. Hij verzorgt vergunningaanvragen voor voornamelijk varkenshouders. Uiteindelijk leidt die aanvraag tot het...

Lees verder »

Nieuws | Stikstof is niet alleen maar ammoniak

We hebben allemaal de berichten over schonere lucht in Nederland wel gezien. Doordat het openbaar leven grotendeels stil is komen te liggen, is er veel minder stikstof in de lucht.

Lees verder »