Jonge Landbouwers Noord-Brabant nog een maand opengesteld!

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.
Van 6 december 2018 tot en met 8 februari 2019 17.00 uur is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor Jonge Landbouwers.

Wie kan subsidie aanvragen?
De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Met deze subsidie steunt de overheid agrarisch ondernemers bij een bedrijfsovername met de aanschaf van duurzame investeringen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
Subsidies kunnen worden aangevraagd als de investering op de provinciale lijst staat. Per investeringscategorie is er een vaste puntenscore op basis van de vermeende effectieve duurzaamheid.
Bij overschrijding van het budget wordt toegekend aan de hand van de puntenscore. Hoe hoger het aantal punten voor de investering is hoe meer kans u maakt op toekenning van de subsidie.
Bij een gelijk aantal punten wordt er geloot.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Het minimale uit te keren subsidie bedrag is € 10.000; maximaal wordt € 20.000 subsidie uitgekeerd.

Wilt u weten of de POP3-subsidie Jonge landbouwers interessant is en welke investeringen in Brabant in aanmerking komen? Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet of wilt u de hulp bij het indienen van de aanvraag?
Wij zijn u graag van dienst.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Deel bericht