Vacatures1

Informatieplicht energiebesparing: Wat moet u melden?

Vanaf 1 januari kunt u uw energiebesparende maatregelen melden in de database van RVO.

Vóór 1 juli 2019 moeten bedrijven, op grond van de invoering van de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen, deze maatregelen aan de overheid hebben doorgegeven.

Invoering informatieplicht

Er wordt in Nederland nog onvoldoende energie bespaard. De energiebesparing blijft achter op de afspraken die alle betrokken partijen samen hebben gemaakt (Klimaatakkoord).Het is daarbij voor de overheid niet inzichtelijk welke bedrijven al wel en welke nog niet energiebesparende maatregelen hebben doorgevoerd. Door het invoeren van de informatieplicht wil de overheid duidelijk krijgen waar we met zijn allen staan, zodat ze de energiebesparing beter kunnen bijsturen.

Het niet voldoen aan de informatieplicht is een overtreding in het kader van de Wet milieubeheer.

Energiebesparing, hoe zat het ook alweer?

De drijver van een inrichting moet alle maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen doorvoeren. Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit (artikel 2.15) en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet milieubeheer.

De energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 is van toepassing:

  • bij inrichtingen van het type A of B die onder het Activiteitenbesluit vallen;
  • bij een jaarlijks energieverbruik van meer 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (middelgrote en grote verbruikers).

Ook van belang:

  • Kleinverbruikers (verbruik lager dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas) hoeven niet te voldoen aan de besparingsverplichting en informatieplicht
  • Voor vergunning plichtige bedrijven (type C) zijn andere afspraken gemaakt. Bij deze bedrijven gelden de verplichtingen uit de Wabo-vergunning.
  • Duurzame energiemaatregelen (voor het opwekken van energie) zijn geen verplichting en hiermee geen alternatief voor energiebesparende maatregelen.

Erkende maatregellijsten

In overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn er voor 19 bedrijfstakken (waaronder de agrarische sector) erkende maatregellijsten opgesteld. De lijsten bestaan uit alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen zoals isolatie, ventilatie en verlichting van de stallen. Wanneer de maatregelen van de lijst worden toegepast, wordt voldaan aan de energiebesparingsplicht. Begin 2019 komen geactualiseerde en extra maatregelen beschikbaar.

Hoe nu verder?

Het is goed om bij ontwikkelingen binnen uw bedrijf rekening te houden met de energiebesparingsplicht. Investeringskosten van energiebesparende maatregelen zijn op een natuurlijk moment vaak lager.

Als het nodig is helpen wij u graag om aan de informatieplicht te voldoen. Want energie besparen, is geld besparen!

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Ellen Saes Adviseur milieu Meer over Ellen

Delen

Deel bericht