Vacatures1

Hoe ziet ú uw toekomst?

Voor een aantal agrarische ondernemers wordt 2019 een belangrijk jaar. Een jaar waarin grote beslissingen genomen moeten worden. Ga ik door met mijn bedrijf, ga ik andere bedrijfsactiviteiten ontplooien of stop ik helemaal? En als ik dan stop, wat doe ik dan met mijn locatie?

Belangrijke beleidsbeslissingen

1 januari  2020 is een datum die in verschillende wet- en regelgeving opgenomen is als een deadline.  Doet u bijvoorbeeld mee aan de stoppersregeling vanuit het Actieplan Ammoniak en Veehouderij, dan moet u op 1 januari 2020 gestopt zijn met de varkens- of pluimveetak. Stopt u toch niet, dan moet uw bedrijf op 1 januari 2020 voldoen aan de eisen zoals gelden in het Besluit emissiearme huisvesting.

Voor Brabantse bedrijven geldt bovendien ook nog dat voldaan moet worden aan de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Wenst u door te gaan met uw bedrijfsvoering, dan moet vóór 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag bij de gemeente ingediend zijn om alle noodzakelijke aanpassingen uiterlijk 1 januari 2022 gereed te kunnen hebben.

Wat wilt ú?

Diverse beslissingen van hoger hand hebben dus rechtstreeks gevolgen voor de beslissingen die ú voor uzelf en uw bedrijf moet nemen: ga ik definitief stoppen of ga ik toch door? Welke beslissing u ook neemt, houdt er rekening mee dat het proces om te komen tot een nieuwe passende regeling voor uw locatie niet binnen een paar weken doorlopen is. Om alles tijdig geregeld te krijgen, dient u NÚ in actie te komen.

Doorgaan met varkens of pluimvee

Wilt u toch doorgaan met uw bedrijf dan moet worden voldaan aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Dit betekent dat de emissiearme technieken in de stallen per 1 januari 2020 daadwerkelijk aanwezig moeten zijn en gebruikt worden. Is dit nog niet het geval, dan mogen er geen dieren in de stal aanwezig zijn. Om te voorkomen dat stallen leeg gezet moeten worden, is het belangrijk om ruim op tijd te zorgen voor de benodigde meldingen of aanvragen. Dit moet allemaal aangevraagd en vergund zijn vóórdat de aanpassing uitgevoerd kan worden.

Stoppen met het agrarisch bedrijf

Ziet u geen toekomst meer voor uw bedrijf en bent u voornemens om er definitief mee te stoppen, dan zijn er eveneens een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.
Denk daarbij aan een verplichte melding op grond van het Activiteitenbesluit vanwege het beëindigen van een milieurelevante activiteit, ook indien u een ander deel van het bedrijf (bijvoorbeeld melkveetak of nevenactiviteit) nog wenst voort te zetten. Denk daarbij ook aan het intrekken van uw huidige omgevingsvergunning milieu bij de gemeente.

Zodra uw dieren definitief weg zijn, komen de stallen leeg te staan en rijst de vraag: wat ga ik met de stallen doen? Deze vraag is vaak niet zo makkelijk te beantwoorden.
Het belangrijkst is de vraag: wat wilt u zélf? Heeft u al een ander toekomstbeeld bepaald voor uzelf, of heeft u nog geen enkel idee wat u met de stallen wilt doen? Wilt u andere activiteiten gaan ontplooien in de stallen of wilt u juist alle stallen, of een gedeelte ervan, slopen en de locatie omzetten naar een woonbestemming?

Rol Bergs Advies

In onze praktijk hebben wij dagelijks te maken met dergelijke vragen. Het zoeken naar een passende oplossing is maatwerk en afhankelijk van uw eigen wensen en (financiële) mogelijkheden. Meerdere mogelijkheden passeren hierbij de revue, denk aan:

  • statische opslag (opslag van caravans, boten e.d.);
  • recreatiemogelijkheden (camperplek, kampeerterrein);
  • niet-agrarische c.q. agrarische verwante bedrijfsactiviteiten (kleinschalige werkplaats ofwel loonwerk e.d.);
  • stallen slopen en omzetten naar een burgerwoning;
  • stallen slopen onder de Ruimte voor Ruimte regeling (enkel nog van kracht in provincie Noord-Brabant).

Wellicht heeft u al van vele opties en mogelijkheden te horen gekregen. Maar misschien ook niet. Bij dergelijke beslissingen is het echter van belang te beseffen dat niet alle opties ook op iedere locatie te realiseren zijn. Welke mogelijkheden u heeft, is afhankelijk van meerdere factoren.
Denk daarbij aan de geografische ligging, t.o.v. natuurgebieden of andere (intensieve) veehouderijen in de omgeving, ofwel de ligging nabij een kern van een dorp/stad. Ook de ligging binnen de provincie Limburg ofwel Noord-Brabant kan leiden tot grote verschillen in de uiteindelijke haalbare mogelijkheden. Daarnaast bent u afhankelijk van de reikwijdte in het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke uitgangspunten.

Het doorlopen van de nodige procedures kost tijd en vaak is hiervoor een aanzienlijke financiële investering noodzakelijk. Zaken als planvorming, legeskosten en eventueel sloopkosten en/of asbestsanering, zijn bij het ontplooien van een nieuwe functie op uw locatie eerder regel dan uitzondering en dienen in de afweging van de mogelijkheden voor u zelf tijdig meegewogen te worden.

De specialisten van Bergs Advies zijn u graag van dienst bij het realiseren van een ‘nieuwe’ toekomst voor uw locatie. Wij gaan graag met u om de tafel om te sparren over de mogelijkheden en onmogelijkheden ter plaatse. Daarnaast kunnen wij voor u een inschatting maken of de door u gewenste ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren zijn en welke route doorlopen moet worden om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Wacht daarbij alleen niet te lang, want januari van 2019 is alweer bijna voorbij…

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Deel bericht