Het verzamel VDM

Worden bij u meerdere forfaitaire vrachten dierlijke mest op één dag van één leverancier naar één afnemer vervoerd? Vaak worden deze vrachten samen op één vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) vermeld, namelijk het verzamel-VDM.

U mag alleen gebruik maken van het verzamel-VDM bij onderstaande situaties:

  • Boer-boer transport
  • Vogelaarvariant: Vervoer naar tijdelijk uitgegeven grond
  • Vervoer naar grenspercelen
  • Afvoer naar particulier
  • Afvoer van een klein bedrijf
  • Afvoer naar natuurterrein en/of overige grond
  • Vervoer van konijnengier
  • Afvoer van paardenmest naar substraatbedrijf

Naast het verzamel-VDM is het verplicht om nog een aparte bijlage bij te houden. Op deze bijlage staan per transport het gewicht en de tijdstippen van laden en lossen vermeld. Deze bijlage is vormvrij en kunt u zelf maken. Bij een verzamel-VDM heeft u dus twee documenten, namelijk het VDM zelf en de bijlage.
Op deze bijlage moet wel het nummer van het VDM vermeld zijn, zodat duidelijk is bij welk VDM de bijlage hoort. Het VDM en de bijlage moeten tijdens het transport aanwezig zijn.

De vervoerder vult bij de start van het transport het VDM zover mogelijk in, met uitzondering van het geschatte gewicht en het tijdstip van lossen. Op de bijlage vermeldt de vervoerder van elke vracht het tijdstip van laden, het gewicht en het tijdstip van lossen. Nadat alle vrachten zijn uitgevoerd, vult de vervoerder op het VDM het totale geschatte gewicht van alle vrachten en het tijdstip van lossen van de laatste vracht in. Zowel het VDM als ook de bijlage moeten door de leverancier, vervoerder en afnemer ondertekend zijn. Het VDM en de bijlage worden bewaard door de vervoerder. Een afschrift van het VDM en de bijlage moeten ook in de administratie van de leverancier en afnemer bewaard worden.

Om het verzamel-VDM te mogen gebruiken moet u dus voldoen aan een aantal voorwaarden. Heeft u nog vragen over het verzamel-VDM of wilt u weten aan welke voorwaarden u precies moet voldoen? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 0475-494407 of door een mail te sturen naar info@bergsadvies.nl.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Lian Hamans Adviseur mestwetgeving Meer over Lian

Delen

Deel bericht