Vacatures1

Het landschappelijk inpassingsplan, de kers op de taart?

Wilt u graag een nieuwe stal bouwen, uw woonhuis uitbreiden, teeltondersteunende voorzieningen plaatsen of uw leegstaande gebouwen voor andere doeleinden gaan gebruiken? Dan is de kans groot dat daar een landschappelijk inpassingsplan voor nodig is. Maar wat is een landschappelijk inpassingsplan precies? Wanneer heb ik een inpassingsplan nodig? En hoe zorg ik ervoor dat dit plan wordt goedgekeurd door het bevoegd gezag en uiteindelijk een meerwaarde is voor mijn bedrijf?

Kwaliteitsverbetering
Gemeenten en provincies willen de kwaliteit van het buitengebied vergroten. Dit betekent dat door u niet alleen geïnvesteerd moet worden in de bouw van een nieuwe stal of loods. Naast deze investering in stenen wil de gemeente ook nog een investering in extra kwaliteit hebben.

Bij de bouw van nieuwe gebouwen en bouwwerken of het wijzigen van het gebruik van gronden bent u dan ook vaak verplicht om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Deze ontwikkelingen gaan voor u vaak gepaard met de aanplant van groen. Hiermee willen gemeenten enerzijds de ‘verstening’ in het buitengebied tegengaan en anderzijds de karakteristiek van het landschap behouden. Naast deze aanplant van groen kan in sommige gevallen nog extra aanplant, een investering in duurzame materialen of een financiële afdracht aan de gemeente vereist zijn. Een landschappelijk inpassingsplan en/of kwaliteitsbijdrage is in veel gevallen een verplichting bij een ruimtelijke procedure of een omgevingsvergunning.

Wat is een landschappelijk inpassingsplan?
Als u groen moet aanplanten dan is hiervoor in bijna alle gevallen een landschappelijk inpassingsplan nodig. Het plan dient aan te sluiten bij het landschapstype. Het landschappelijke inpassingsplan bestaat uit een tekening en een toelichting. In het plan wordt beschreven welke soorten en hoeveelheden groen worden aangeplant en hoe deze uiteindelijk worden onderhouden.

Het landschappelijk inpassingsplan wordt door de gemeente of een kwaliteitscommissie beoordeeld. Is het landschappelijk inpassingsplan akkoord? Dan wordt met de gemeente een overeenkomst gesloten waarin u verplicht wordt de landschappelijke inpassing in stand te houden.

Wanneer heb ik een inpassingsplan nodig?
In principe is voor iedere ruimtelijke en/of functionele ontwikkeling in het buitengebied een landschappelijk inpassingsplan nodig. Wat de omvang van de aanplant moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Grof gezegd geldt hiervoor de vuistregel: “hoe groter de impact van de ontwikkeling hoe meer beplanting en tegenprestaties worden geëist”. Bij de bouw van een nieuwe stal wordt bijvoorbeeld vaak meer groen geëist dan bij een kleine uitbreiden van een bedrijfswoning.

Het opstellen van een landschappelijk inpassingsplan is vaak maatwerk en afhankelijk van de bestaande kwaliteit en staat van de inpassing. Hoe invulling wordt gegeven aan het plan is sterk afhankelijk van het beleid van de gemeente en provincie waar de ontwikkeling plaatsvindt. De verplichting tot het landschappelijke inpassen en/of leveren van een kwaliteitsverbetering wordt steeds vaker opgenomen in het ruimtelijk beleid (bestemmingsplan) van gemeenten en provincies.

De kers op de taart
De verplichting tot het landschappelijk inpassen van uw ontwikkeling kent enkele voor- en nadelen. Vaak wordt landschappelijke inpassing gezien als een extra, forse, kostenpost in uw toch al hoge investeringen in nieuwe plannen. Het aanplanten en onderhouden van de landschapselementen kost daarbij tijd en moeite en het duurt meestal enkele jaren voordat de beplanting echt een meerwaarde kan leveren aan de uitstraling van uw bedrijf. De beplanting kan daarnaast een belemmering vormen voor toekomstige ontwikkelingen of het gebruik van de gronden. Het is dus belangrijk om vooraf goed na te denken over de invulling van dit plan.

Het landschappelijk inpassen van uw bedrijf heeft daarbij ook voordelen en kansen voor uw bedrijf. Zo kunnen investeringen in de aanplant van groen en andere kwaliteitsbijdrages zorgen voor meer (maatschappelijk) draagvlak. Een goede inpassing zorgt daarnaast voor een nette en verzorgde uitstraling van uw bedrijf. Een goed inpassingsplan kan dan ook het visitekaartje van uw bedrijf zijn. Op deze manier kan de landschappelijke inpassing de kers op de taart van uw toch al mooie bedrijf zijn.

Het inpassingsplan kan mogelijk ook de gewenste ontwikkeling aanvullen en versterken. De bomen en struiken die u aanplant kunnen meerdere functies vervullen. Zo kan bijvoorbeeld het aanplanten van bomen worden gecombineerd met het gebruik van uw grond als uitloopruimte. De bomen kunnen dan naast landschappelijke inpassing van uw bedrijf ook zorgen voor beschutting en schuilmogelijkheden voor uw dieren. Een ander voorbeeld is het aanplanten van bij- en insectvriendelijke beplanting in de nabijheid van uw teelt. De mogelijke toename aan biodiversiteit kan meerdere voordelen hebben voor de bestuiving van uw gewassen.

Bergs Advies kan u als ondernemer helpen bij het opstellen van een landschappelijk inpassingsplan. Door onze kennis en ervaring kunnen wij samen met u een plan op maat maken dat voldoet aan uw wensen. Bij het maken en vormgeven van uw inpassingsplan zorgen wij ervoor dat het plan acceptabel is voor de gemeente en realistisch en uitvoerbaar voor u als ondernemer. Uiteraard proberen we er voor te zorgen dat u de eventuele voordelen en kansen van een inpassingsplan optimaal benut

Heeft u vragen over het landschappelijk inpassen van uw locatie? Neem dan gerust contact op met Mathijs van Mullekom via het telefoonnummer 0475-494407

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht