Heffing diergezondheidsfonds varkens 2018

Tot 2014 werd er aan het voormalige productschap per geslacht of geëxporteerd varken betaald voor de heffing diergezondheidsfonds. Uit dit fonds wordt door de sector een bijdrage geleverd aan de diergezondheidsmonitoring en krijgen veehouders een vergoeding wanneer hun bedrijf wordt geruimd bij dierziekte uitbraak (KVP, MKZ, AVP, Aujeskzky).

De afgelopen jaren waren er voldoende reserves en is géén bijdrage aan het fonds betaald door de varkenshouders. In 2018 is het punt bereikt dat dit aangevuld moet worden. Het convenant diergezondheidsfonds schrijft voor dat de sectoren voldoende reserves moeten hebben voor calamiteiten.

Het aanvullen van de reserves wordt geïnitieerd vanuit het RVO. In het Besluit diergezondheidsheffing van 25 november 2017 wordt bepaald dat de heffing gaat plaatsvinden over het aantal dieren welke in 2018 uit de stal zijn afgevoerd. RVO gaat haar gegevens halen uit de databank van het POV en Varkenspost. De dieraantallen worden gebaseerd op de door uw gedane meldingen. Dit is weer een extra reden om uw aan- en afvoer meldingen bij POV en Varkenspost goed op orde te houden.

Het tarief is in 2018 vastgesteld op € 0,1967 per varken. Zoals het er nu naar uitziet wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de diercategorieën. Voor de heffing van 2019 wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen de diercategorieën en wordt het tarief aangepast. Door de vaststelling van het tarief in 2018 bestaat de mogelijkheid dat een varken in een gesloten bedrijf met drie locaties drie keer wordt aangeslagen.

Soortgelijke situatie kwam naar voren in de diergezondheidsheffing pluimvee voor de heffing bij kalkoenhouders. Hier werden kalkoenbedrijven met opfok en afmestlocaties apart beoordeeld. Komt een soortelijke regeling ook voor varkenshouders met een gesloten bedrijf? Het is verstandig om uw heffing diergezondheidsfonds 2018 goed na te kijken. Zijn de aantallen correct?

Mochten er vragen of onduidelijkheden over zijn, neem gerust contact met ons op.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: René Orbon Adviseur mestwetgeving Meer over René

Delen

Deel bericht