Vacatures1

Heffing diergezondheidsfonds 2019

De heffing diergezondheidsfonds varkens 2019 is deze week door RVO verstuurd. De heffing is gebaseerd op het aantal verplaatsingen geregistreerd in het IR systeem. RVO hanteert hier de peildatum van 1 februari 2020 voor. De verplaatsingen uit 2019 op het geregistreerde UBN nummer op 1 februari worden aangeslagen. Belangrijk aandachtspunt hierin is dat er door RVO niet wordt gekeken naar bedrijfsoverdrachten, de nieuwe eigenaar krijgt de volledige heffing.

Voor de tariefstelling wordt gekeken naar de status van het bedrijf. Dit in tegenstelling tot de heffing van 2018. In 2018 werd iedere verplaatsing aangeslagen voor 0,1967 cent. Waardoor een bedrijf met 3 locaties (zeugen, biggen, vleesvarkens) onevenredig hard werd aangeslagen.

In de nieuwe opzet is de heffing per afgeleverd varken voor iedereen gelijk en wordt de heffing evenredig over de schakels verdeeld. Een geleverd vleesvarken vanuit een B – bedrijf wordt aangeslagen voor 0,34. Een verplaatsing van B – bedrijf naar D bedrijf wordt aangeslagen voor 0,17 en vanuit een D bedrijf naar de slacht voor 0,17 samen ook weer 0,34. De uiteindelijke heffing per varkens komt uit op 34 cent.

Belangrijk criterium voor de heffing is een correcte IR registratie en een kritische blik op jullie bedrijfsstatus. In de praktijk komt het nog voor dat bedrijven een ‘D’ status op hun speenbiggenlocatie hebben waar een ‘F’ status ook tot de mogelijkheid behoort. Dit kan 5 cent verschillen per afgeleverde big.

Kortom heeft u in 2019 een bedrijfsoverdracht gehad en het UBN nummer lopende het jaar overgenomen of heeft u een speenbiggen locatie met een ‘D’ status dan is het goed om uw situatie kritisch te bekijken.

Vragen over dit onderwerp neem gerust contact op met kantoor.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: René Orbon Adviseur mestwetgeving Meer over René

Delen

Deel bericht