Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering, onderdeel emissie naar grondwater

Van 14 mei t/m 22 juni 2018 kan in de provincie Limburg subsidie worden aangevraagd voor fysieke investeringen specifiek gericht op het reduceren van emissie naar grondwater.
Het gaat om investeringen die door voorlopers al zijn gedaan, maar waarbij een bredere uitrol onvoldoende op gang komt. Investeringsaanvragen dienen minimaal € 25.000 te bedragen. Het subsidiepercentage is 40%. Voor het stimuleren van deze vernieuwingen is gekozen voor het werken met een investeringslijst. Er zijn 6 categorieën subsidiabele maatregelen:

  • Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming, plaats specifieke opbrengstmeting of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur
  • Spuitmachine met restvloeistofreductie (50%) in plantaardige teelten
  • Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren (90%), zoals wingsprayer en luchtondersteuning in plantaardige teelten
  • Machines voor niet kerende grondbewerking en ondiep ploegen
  • Machines voor mechanische onkruidbestrijding
  • Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een landbouwbedrijf of door afvalwater uit de akkerbouw. Let op; onder de investering vallen niet; overkapping voor een mestopslag; kosten voor herinrichting van het erf; erfverharding; hemelwatersystemen; kuilplaten of silo’s; installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of oppervlaktewater

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij (Anne en Wendy) zijn u graag van dienst.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Deel bericht