Frisse wind door de MER

De milieueffectrapportage (mer) bestaat zo’n 30 jaar. Hoog tijd voor een frisse wind! Grote stapels papier zijn echt niet meer van deze tijd. Ook de mer zal met de tijd mee moeten gaan en een weg gaan vinden in het digitale tijdperk. Zo bleek ook op de mer-dag die onlangs plaatsvond.

Mer-dag

Onze medewerkers houden de ontwikkelingen in het werkveld nauwlettend in de gaten. Zo is de mer sterk aan veranderingen van wet- en regelgeving onderhevig. Onze adviseurs Roel en Nieneke namen op 10 oktober deel aan de tweejaarlijkse mer-dag georganiseerd door het ministerie van I&M. De mer-dag is een dag van netwerken, kennis vergaren en kennis uitwisselen door mer-specialisten. De dag werd gevuld met workshops over onderwerpen als “Gezondheid”, “Jurisprudentie” en “De toekomst van de mer”. Het thema van de dag was “Een frisse wind door de mer”.

Frisse wind

De mer wordt door velen gezien als een verplichting. Een moeilijk proces, waar als een berg tegenop wordt gezien. Zou het ook anders kunnen? In plaats van een afvinklijstje achteraf kan de mer ook ondersteuning bieden in het traject. Men ziet vaak over het hoofd dat het proces belangrijk is. Denk hierbij aan het betrekken van de omgeving bij het plan. Daarnaast gaat het niet meer alleen om toetsen aan de normen. Zeker nu aspecten als volksgezondheid en klimaat bij plantoetsing een steeds grotere rol krijgen.

Wijzigingen mer-richtlijn

Na de wijzigingen van de mer-richtlijn in mei van dit jaar komen bijna alle plannen in aanraking met de mer. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar ons artikel over de vormvrije mer. Afhankelijk van drempelwaardes en grenzen bestaat er voor kleinere projecten de mer-beoordeling en voor grote projecten de mer. De mer-toets wordt eigenlijk altijd door ons gedaan, vanaf nu is het noodzakelijk dat dit ook op papier wordt vastgelegd. Wel zo gemakkelijk als er later in het traject moeilijke vragen worden gesteld!

Mer-zorgen

De omgeving verandert en procedures worden complexer. Voor het bepalen van de diepgang van de procedure is het type project en type verzet van belang. Hoe staat bijvoorbeeld de omgeving en het bevoegd gezag tegenover uw project? Samen met u kiezen wij voor de juiste insteek voor uw traject. Wij vinden het belangrijk dat u ten alle tijden uw ambities op de eerste plaats zet en uw plannen niet laat weerhouden door mogelijk complexe procedures. Laat u niet leiden door drempelwaardes of grenzen!

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Deel bericht