Fosfaatdossier = hoofdpijndossier?

Over de fosfaatregelgeving

Voor veel melkveehouders is het een lastig en moeilijk dossier; de fosfaatregelgeving. Dat het fosfaatplafond wordt overschreden en dat daar iets aan gedaan moet worden is al enige tijd duidelijk. Fosfaatreductie is het kernwoord.

Hoe zit het ook alweer? In 2015 is het fosfaatproductieplafond overschreden en volgens de prognoses zal dit ook in 2016 het geval zijn. Als deze trend zich doorzet kan Nederland in 2017 mogelijk alsnog de derogatie verliezen. Ook de derogatie voor 2018 en verder staat op het spel. Dit is een bijzondere uitzonderingspositie, die inhoudt dat Nederlandse melkveehouders met veel grasland van de Europese Unie meer mest op hun eigen grond kwijt mogen. Verlies van de derogatie kan grote financiële gevolgen voor de Nederlandse melkveehouderij hebben.

Hoe voorkomen we verlies van de derogatie? Hiervoor heeft staatssecretaris Van Dam een maatregelenpakket opgesteld. Dit moet nog dit jaar leiden tot een forse reductie van de fosfaatproductie.

Afgelopen vrijdag heeft Van Dam groen licht gekregen van Europa om het fosfaatreductieplan uit te voeren. Het maatregelenpakket bestaat uit drie sporen:

  • verkleinen van de melkveestapel (de zogenaamde gve-regeling), waarbij op bedrijfsniveau de veestapel moet worden teruggebracht tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4%;
  • verlagen van het fosforgehalte in mengvoer;
  • een stoppersregeling, waarbij melkveehouders die al hun melkvee weg doen een premie krijgen. Hiervoor wordt op 20 februari een subsidieregeling opengesteld.

Het fosfaatreductieplan betekent dat veel melkveehouders op korte termijn ingrijpende keuzes moeten maken. Keuzes die een groot effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering in 2017 en daarna.

Wij volgen het fosfaatdossier op de voet. Heeft u ook kopzorgen? Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Henk Wolters of Bram Quist.

Wordt vervolgd……

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht