Principeverzoek

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Heb je een plan dat niet past in de regels van het bestemmingsplan? Dan is het raadzaam om eerst bij de gemeente te polsen of men bereid is om van het bestemmingsplan af te wijken. Dit kan door een principeverzoek in te dienen bij het college. Er volgt dan een bestuurlijke uitspraak. Dit biedt zekerheid over de haalbaarheid van het plan. Met een positieve uitspraak kun je immers met een goed gevoel de RO-procedure opstarten.

Het principeverzoek is een belangrijke stap in het proces om tot realisatie van een plan te komen. Het doel is immers om het college ervan te overtuigen dat er sprake is van een goed plan. Dit vraagt om een goede onderbouwing. Vaak is in deze fase al een tekening en/of een berekening nodig om het college over de streep te trekken.

Wij kunnen je helpen bij het voorbereidend werk en het opstellen en indienen van het principeverzoek.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Gerdine van Duijnhoven.
Gerdine van Duijnhoven

CONTACT