Bestemmingsplan

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Wil je een stal bijbouwen, een nevenactiviteit toevoegen of een andere bestemming aan je locatie geven? In het bestemmingsplan staat of dit kan en zo ja, onder welke voorwaarden. Het bestemmingsplan legt de bestemming van een perceel vast. In de regels staat wat er gebouwd mag worden en waarvoor de gebouwen en gronden gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan is dus van groot belang voor je bedrijf.

Past de ontwikkeling niet in het bestemmingsplan? Dan gaan we samen kijken of het mogelijk is de gewenste ontwikkeling wél voor elkaar te krijgen. Dit doen we door het bestemmingsplan te herzien of de afwijking van het bestemmingplan te regelen met een omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing opstellen
Wij kunnen het benodigde bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing voor je opstellen. We zorgen er tevens voor dat noodzakelijke onderzoeken worden verricht. Denk hierbij aan bodemonderzoek, onderzoek naar flora en fauna of akoestisch onderzoek.

Een belangrijke eis bij vrijwel elk bestemmingsplan is een landschappelijk inpassingsplan. Ook hier helpen we je graag mee.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Janine Goertz.
Janine Goertz

CONTACT