Ruimtelijke ontwikkeling

Je bent agrarisch ondernemer en je wilt het bedrijf uitbreiden. Of je denkt erover om een neventak op te zetten. Het kan ook zijn dat je overweegt om te stoppen met het bedrijf. Misschien wil je iets totaal anders gaan doen op je locatie. Of er juist lekker blijven wonen zonder bedrijvigheid.

Past de gewenste ontwikkeling wel binnen het beleid? En wat als dit niet zo is? Hoe moet je beginnen? En met wie moet je contact opnemen?

Onze adviseurs ruimtelijke ontwikkeling helpen je hierbij. We gaan het gesprek aan om te bekijken hoe we jouw wens kunnen realiseren. Daarbij fungeren we als sparringpartner. We hebben contacten bij de overheden, zijn bekend met het beleid en de regelgeving en kennen de procedures. Wij begeleiden je in het gehele proces.

Klantverhaal: Aardappelteeltbedrijf Geraats blijft in ontwikkeling

Samen met broer Bert is Johan Geraats aardappelteler. Ze hebben het bedrijf in Baexem van hun ouders overgenomen. Zij zijn de derde generatie.

Lees verder »

Nieuws | Doorkijkje naar het proces van een landschappelijke inpassing

Voor veel mensen is ‘landschappelijk inpassing’ een bekend onderwerp. Toch er zijn ook genoeg mensen die er nog nooit van hebben gehoord of wel weten dat het bestaat, maar zijn er nog nooit zelf mee i...

Lees verder »

Nieuws | Inhoud opkoopregelingen (LBV en LBV+) bekend

Op 12 juni zijn de Lbv-plus (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting) en Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie) gepubliceerd.

Lees verder »