Productierechten

Pluimveerechten, varkensrechten, fosfaatrechten, betalingsrechten, vervangende verwerkersovereenkomsten en ledenleveringsbewijzen. Bij de aan- en verkoop van productierechten is het moment van handelen essentieel. Bovendien kent Nederland vele productierechten met eigen regels. Bergs Advies ondersteunt al jaren bij het behouden, benutten en overdragen van rechten. We verzorgen de bemiddeling, onderhandeling en de gehele administratieve afhandeling rondom de aan- en verkoop van productierechten. Heb je te weinig rechten of heb je er juist over? Wil je handelen in rechten? Neem dan contact met ons op.

Nieuws | Wijziging IOV Noord-Brabant

Op 20 maart 2023 heeft de provincie Noord-Brabant de vastgestelde wijziging van de IOV bekend gemaakt.

Lees verder »

Nieuws | Vergunningverlening in Noord-Brabant: Wat kan wel?

Begin maart heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming stil ligt. Een zelfde bericht bereikte ons vanuit de Brabantse omgeving...

Lees verder »

Nieuws | Eindbalans opgemaakt?

Voldoet jouw bedrijf dit jaar al aan de mestverwerkingsplicht? Hoogste tijd om de eindbalans op te maken voor 2022. Registreer alles vóór 1 januari bij RVO.

Lees verder »